index
press.gif
Planovi na snazi
PPU grada Splita
GUP Splita
PUP-i na snazi
UPU-i na snazi
DPU-i na snazi
Planovi u izradi
Planovi na javnom uvidu
Izvješća o javnim raspravamamain_galerija
Split Riva

DPU sjeverozapadnog dijela Kocunara


Grafički dio:
1. Postojeće stanje - topografsko-katastarska podloga
2. Postojeće stanje - karakteristični presjeci
3. Namjena površina
4. Organizacija prostora - Karakteristični nivoi
5. Pogledi
6. Uvjeti uređenja
7. Nivelacijski plan
8. Protupožarni putevi
9. Kanalizacijska mreža
10. Vodovodna mreža


Tekstualni dio:
1. Obrazloženje
2. Odluka o donošenju DPU sjeverozapadnog dijela Kocunara
Print

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba