Konstituirana vijeća nacionalnih manjina

U Splitu su, nakon nedavno provedenih izbora, uspješno održane konstituirajuće sjednice vijeća nacionalnih manjina pod vođenjem Melhiora Simonellija te su vijećnici izabrali čelne ljude koji će vijeća voditi u narednom četverogodišnjem razdoblju.

2015_07_14_Nac_manjine.jpg Pripadnici nacionalnih manjina putem izabranih članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima s ciljem unapređivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u društvu, a sve u skladu s Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i drugim pravnim propisima koji pobliže reguliraju ovo područje.

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine je za predsjednika izabralo Edina Nurkića, a za zamjenika predsjednika Ibrahima Durakovića;


Vijeće crnogorske nacionalne manjine je za predsjednika izabralo Borivoja Miloševića, a za zamjenika predsjednika Žarka Vojinovića;


Vijeće makedonske nacionalne manjine je za predsjednicu izabralo Frosinu Mavsar,a za zamjenika predsjednice Vladimira Apostolskog;


Vijeće slovenske nacionalne manjine je za predsjednicu izabralo Nadeždu Eterović, a za njenu zamjenicu Irenu Novak;


Vijeće srpske nacionalne manjine je za predsjednicu izabralo Anu Lunić, a za zamjenika predsjednice Momčila Rusića.
Na području Grada Splita za predstavnika mađarske nacionalne manjine izabrana je Olivia Betty Rupčić.

 
 
Posljednja izmjena: 20.7.2015