index
press.gif
Planovi na snazi
PPU grada Splita
GUP Splita
PUP-i na snazi
UPU-i na snazi
DPU-i na snazi
Planovi u izradi
Planovi na javnom uvidu
Izvješća o javnim raspravamamain_galerija
Split Riva

DPU Svačićeva ulica pojedinačni zahvat P1


Grafički dio:

Obuhvat 
Namjena
Promet
Promet - Servisni i interventni pristupi
Promet - Pješačke površine
Vodoopskrba
Kanalizacija
Elektroopskrba i javna rasvjeta
Telekomunikacijska mreža
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina - Režimi zaštite
Uvjeti gradnje
Uvjeti gradnje - Građevne čestice i regulacijski pravci


Tekstualni dio:
Obrazloženje
Odluka o donošenju DPU Svačićeve ulice pojedinačni zahvat P1
Print

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba