index
press.gif
Arhiva vijesti u 2019.
Arhiva vijesti u 2018.
Arhiva vijesti u 2017.
Arhiva vijesti u 2016.
Arhiva vijesti u 2015.
Siječanj
Veljača
Ožujak
Travanj
Svibanj
Lipanj
Srpanj
Kolovoz
Rujan
Listopad
Studeni
Prosinac
Arhiva vijesti u 2014.
Arhiva vijesti u 2013.
Arhiva vijesti u 2012.
Arhiva vijesti u 2011.
Arhiva vijesti u 2010.
Arhiva vijesti u 2009.main_galerija
Niemann

Izabrana vijeća nacionalnih manjina i predstavnica mađarske nacionalne manjine grada Splita

U nedjelju, 31. svibnja provedeni su izbori za pet vijeća nacionalnih manjina (bošnjačko, crnogorsko, makedonsko, slovensko i srpsko) te za predstavnika mađarske nacionalne manjine u gradu Splitu.

2014_04_10_Split_C.jpg Prema biračkim spiskovima pravo glasa imalo je 3989 pripadnika nacionalnih manjina (257 Bošnjaka, 355 Crnogoraca, 245 Makedonaca, 309 Slovenaca, 2738 Srba i 85 Mađara). Prosječna izlaznost bila je 18,33 posto. Na svakoj listi biralo se 15 kandidata, osim u slučaju makedonske, na kojoj je izabrano 12 članova, jer je pet kandidata imalo isti broj glasova pa nisu „ušli“ u vijeća.


Za članove Vijeća bošnjačke manjine glasalo je 43 birača. Jedan listić je bio nevažeći.
Izabrani su:
1. IBRAHIM DURAKOVIĆ, 2. HAZIM BEGOVIĆ, 3. SEADA KARLICA, 4. SALKO ŠEMOVIĆ, 5. HALID ĐULOVIĆ, 6. SAMIR HADŽIAHMETOVIĆ, 7. MIRSAD KURTOVIĆ, 8. AZEMINA MEŠANOVIĆ, 9. EDIN NURKIĆ, 10. ŠEVAL TOSUNI, 11. MEDINA MEHMEDOVIĆ, 12. ALIJA VELIĆ, 13. MUSTAFA ŠARIĆ, 14. DŽEMAL ĆEBO, 15. HANEFIJA ŠABANOVIĆ.


Za članove Vijeća crnogorske manjine glasalo je 20 birača i svi listići su bili važeći. Izabrani su:
1. RADOSAV JOVANOVIĆ, 2. BORIVOJE MILOŠEVIĆ, 3. LJILJANA DAJAK, 4. JOVAN KIJANOVIĆ, 5. DUŠICA MIJUŠKOVIĆ-MALADA, 6. BORIVOJE STEVOVIĆ, 7. NEBOJŠA TOMOVIĆ, 8. ŽARKO VOJINOVIĆ, 9. DANILO VOJVODIĆ, 10. NATAŠA GERŽELJ, 11. SLOBODAN MRAČEVIĆ, 12. SRĐANA PERIČIĆ, 13. BOGDAN POPOVIĆ, 14. NIKOLA GRAHOVAC, 15. ĆAZIM MATEZIĆ.


Za članove Vijeća makedonske manjine glasalo je 69 birača. Dva listića su bila nevažeća. Izabrani su:
1. PERO GRUEVSKI, 2. VENKA DŽANKO, 3. VLADIMIR APOSTOLSKI, 4. MAKEDONKA KNEZOVIĆ, 5. LENČE MAGANJIĆ, 6. LORETA MARINI, 7. VIOLETA RAJIĆ-ŽGANJER, 8. NIKOLA SEKOVSKI, 9. NADEŽDA LAŠKOVSKI, 10. FROSINA MAVSAR, 11. ANGEL MITREVSKI, 12. SLAVICA ŠKRATULJA.


Za članove Vijeća slovenske manjine glasalo je 25 birača i svi listići su bili važeći. Izabrani su:
1. mr. sc. CVETO ŠUŠMELJ, 2. NADEŽDA ETEROVIĆ, 3. IVAN KOSMOS, 4. LIDIJA LASIĆ, 5. SONJA MARDEŠIĆ, 6. MARJETA-VALERIJA MARTIĆ-PAUKIĆ, 7. ANA-VIKTORIJA DEŠKOVIĆ, 8. IRENA NOVAK, 9. ALBIN PINTERIČ, 10. GABRIJELA KNEZOVIĆ, 11. SINIŠA KOSMOS, 12. VERA HRGA, 13. BRANKO NOVAK, 14. BREDA VOJNOVIĆ, 15. ANTON-JOŽEF POLAJŽER.


Za članove Vijeća srpske manjine glasalo je 150 birača, a nevažeća su bila četiri listića. Izabrani su:
1. MILOŠ ŠERBO, 2. MOMČILO RUSIĆ, 3. DUŠAN BJELAN, 4. MARKO VESELINOVIĆ, 5. DUŠAN BOROVIĆ, 6. ANA LUNIĆ, 7. JOVAN PRKUT, 8. ZORAN NENADIĆ, 9. RADA VEŠTIĆ, 10. ŽELJKA TRIFUNOVIĆ, 11. JUSTINA KORDIŠ, 12. MILAN KOZLICA, 13. MIODRAG MUNJIZA, 14. dr. sc. MARKO TOMAŠEVIĆ, 15. ILIJA BORKOVIĆ.


Za Predstavnicu mađarske nacionalne manjine glasalo je 39 birača. Nevažećih listića je bilo 16.
Izabrana je:
1. OLIVIA BETTY RUPČIĆ .

Print

 
Press
Savjet mladih
Nacionalne manjine
Prevencija kriminaliteta
Temeljni akti Grada Splita
Proračun Grada Splita
Natječaji i oglasi
Prostorno planska dokumentacija
Planovi grada
Servisne informacije
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Legalizacija
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba