index
press.gif
Arhiva vijesti u 2019.
Arhiva vijesti u 2018.
Arhiva vijesti u 2017.
Arhiva vijesti u 2016.
Arhiva vijesti u 2015.
Siječanj
Veljača
Ožujak
Travanj
Svibanj
Lipanj
Srpanj
Kolovoz
Rujan
Listopad
Studeni
Prosinac
Arhiva vijesti u 2014.
Arhiva vijesti u 2013.
Arhiva vijesti u 2012.
Arhiva vijesti u 2011.
Arhiva vijesti u 2010.
Arhiva vijesti u 2009.main_galerija
Niemann

Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina 31. svibnja

Članovi Odbora za rad s nacionalnim manjinama splitskog Gradskog vijeća pozvali su danas na konferenciji za novinare pripadnike nacionalnih manjina da u nedjelju, 31. svibnja, izađu na izbore za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina grada Splita.

2015_05_28_press-manjine.jpg Predsjednica Odbora Slavica Bartulović-Barač je istaknula da je Odbor osnovan prije godinu dana, kao radno tijelo Gradskog vijeća sa svrhom jačanja međusobne suradnje i praćenja aktivnosti i potreba predstavnika nacionalnih manjina. Izvijestila je da će predstavnici manjina moći glasati na biračkom mjestu koje će biti otvoreno u Osnovnoj školi „Gripe“ (Alojzija Stepinca 12) i to u vremenu od 7,00 do 19,00 sati te da se glasa zaokruživanjem rednog broja ispred imena kandidata. Za sama vijeća zaokružuje se 15 kandidata na glasačkom listiću. Biraju se vijeća bošnjačke, crnogorske, makedonske, slovenske i srpske nacionalne manjine te predstavnik mađarske nacionalne manjine. Izborne liste su objavljene u „Slobodnoj Dalmaciji“ 14. svibnja. Pozivajući sve pripadnike nacionalnih manjina da izađu na izbore ona je izrazila i nezadovoljstvo činjenicom da je Županijsko izborno povjerenstvo u Splitu odredilo samo jedno glasačko mjesto.
Podsjećajući da je odluku o izborima za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave donijela Vlada Republike Hrvatske 23. i 30. travnja ove godine, potpredsjednik Odbora Angel Mitrevski je također izrazio nezadovoljstvo postupkom Županijskog izbornog povjerenstva koje nije kontaktiralo ni Odbor ni vijeća u vezi određivanja biračkih mjesta, što će značajno otežati postupak glasanja, a samim tim i utjecati na rezultate izbora. Pritom je dodao da će se prilikom analize izbora sigurno dati primjedbe na takvo postupanje na županijskoj razini. Ipak, on je kazao da odgovornost leži i na predstavnicima manjina. „Treba izaći na izbore u što većem broju, u prvom redu da bi pokazali da nam je stalo do toga. U gradu Splitu imamo vrlo dobru suradnju. Tako smo riješili problem prostora, ali još uvijek ima pitanja koje treba rješavati, od onih egzistencijalnih pa do zapošljavanja u upravi. Kako će se većinska samouprava postaviti prema 2015_05_28_press-manjine2.jpgnacionalnim manjinama, tako se i nacionalne manjine moraju postaviti prema većini“, kazao je Mitrevski, dodavši i da se na razini države ovim izborima nije dao značaj koji oni zaslužuju pa je tako izostala i njihova kvalitetna medijska promocija.
Članovi Odbora, Kulašin Kadro i Borivoje Stevović, predstavnici bošnjačke i crnogorske manjine također su pozvali sve pripadnike nacionalnih manjina da izađu na izbore. Svi su istakli probleme u odnosima sa Županijom, ali i ukazali na neke probleme koji se javljaju u svakodnevnom životu, koji su, pored ostalog posljedica loših normativnih rješenja statusa pripadnika nacionalnih manjina. To su ocijenili dodatnim motivom da se izađe na izbore i izabere najbolje predstavnike kako bi novoizabrani s novom energijom rješavali te probleme. Gradsko izborno povjerenstvo je smješteno u prostorijama Gradskog kotara Bol ( Ulica Slobode 24; tel. 444-190, 444-191, fax 444-194, e-mail: gip.gradasplita2013@gmail.com).

Print

 
Press
Savjet mladih
Nacionalne manjine
Prevencija kriminaliteta
Temeljni akti Grada Splita
Proračun Grada Splita
Natječaji i oglasi
Prostorno planska dokumentacija
Planovi grada
Servisne informacije
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Legalizacija
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba