index
press.gif
Arhiva vijesti u 2019.
Arhiva vijesti u 2018.
Arhiva vijesti u 2017.
Arhiva vijesti u 2016.
Arhiva vijesti u 2015.
Siječanj
Veljača
Ožujak
Travanj
Svibanj
Lipanj
Srpanj
Kolovoz
Rujan
Listopad
Studeni
Prosinac
Arhiva vijesti u 2014.
Arhiva vijesti u 2013.
Arhiva vijesti u 2012.
Arhiva vijesti u 2011.
Arhiva vijesti u 2010.
Arhiva vijesti u 2009.main_galerija
Split - Riva /2/

Pokrenut postupak za donošenje Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Splita i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Splita

Uvjerljivom većinom glasova vijećnika na tematskoj sjednici splitskog Gradskog vijeća donesena je odluka da se pokrene postupak za donošenje Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Splita i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Splita.

2015_05_18_gv-1.jpg Za tu odluku je glasalo 28 vijećnika dok su Marijana Puljak i Jakov Prkić bili protiv, a Danira Matošić Matičević suzdržana.
Glasanju je prethodila jednosatna pauza, nakon šestosatne rasprave u kojoj su se predsjednici klubova vijećnika te nezavisni vijećnici usaglašavali u odnosu na prvotno predložene zaključke koje je predložio gradonačelnik Ivo Baldasar. Naime, u prijedlogu tih zaključaka za dio vijećnika je bilo neprihvatljivo da stručna analiza zaprimljenih inicijativa za izmjenama PPU-a i GUP-a bude jedini temelj za donošenje izmjena. Također, izraženo je protivljenje formulaciji zaključaka kojima se omogućava legalizacija bespravne izgradnje, posebno unutar obuhvata Park šume Marjan. Također, temeljem prihvaćene ocjene da je postojeći GUP kočnica razvoja izraženo je nezadovoljstvo da u materijalima za tematsku sjednicu nije predloženo viđenje aktualne vlasti u kom smjeru bi se trebale kretati predviđene izmjene planskih dokumenata te je u tom kontekstu uočen i nedostatak izvornih inicijativa za promjenama, osim onih koje su pristigle od građana i poduzetnika. Riječ je o 580 pojedinačnih inicijativa i 13 velikih poduzetničkih inicijativa.
2015_05_18_gv-3.jpgNa kraju je zaključeno da se prihvaća inicijativa za pokretanje postupaka za donošenje odluka o izradi izmjena i dopuna PPU-a i GUP-a Grada Splita, s čim u vezi je gradonačelnik zadužen da na temelju stručne analize Gradskom vijeću dostavi na usvajanje odgovarajuće prijedloge odluka u kojima će biti definirani osnovni ciljevi, kriteriji i razlozi za donošenje tih odluka, a koji će obuhvaćati: zahtjeve građana, poduzetničke inicijative, legalizaciju bespravne gradnje unutar obuhvata Park šume Marjan, između dvije bolnice i Kampusa te realizaciju Projekta bedema Contarini. Ujedno je zaključeno da će svi prijedlozi, primjedbe i mišljenja, izneseni na tematskoj raspravi, kao i prijedlozi vezani za već podnesene zahtjeve, koji se dostave u pisanom obliku u roku od deset dana od dana održavanja ove sjednice, biti osnova za raspravu na narednoj sjednici Gradskog vijeća. Time je ujedno prihvaćen i prijedlog predsjednika Gradskog vijeća da se današnja – tematska rasprava tretira kao prvo čitanje u postupku izmjena i dopuna PPU-a i GUP-a Grada Splita.

Print

 
Press
Savjet mladih
Nacionalne manjine
Prevencija kriminaliteta
Temeljni akti Grada Splita
Proračun Grada Splita
Natječaji i oglasi
Prostorno planska dokumentacija
Planovi grada
Servisne informacije
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Legalizacija
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba