Gradsko vijeće

Djelokrug rada

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave. Gradsko vijeće sastoji se od 35 vijećnika, koji su izabrani na osnovu rezultata provedenih izbora. Vijeće se smatra konstituiranim izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina članova Vijeća.
Na prvoj sjednici Vijeća bira se Mandatna komisija, koja izvješćuje Vijeće o provedenim izborima i imenima izabranih vijećnika.
Nakon toga Predsjednik Vijeća i vijećnici polažu Prisegu (usmeno i potpisom napisanog teksta Prisege).
Gradsko vijeće osniva stalne ili povremene odbore i druga radna tijela u svrhu pripreme odluka iz njegovog djelokruga.
Gradsko vijeće donosi Statut, gradski proračun, odluke, preporuke, rješenja i zaključke iz svoje nadležnosti te daje autentična tumačenja Statuta ili drugih akata koje donosi.
Daljnji rad Vijeća odvija se u skladu sa Statutom i Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Splita.Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Splita

Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Splita

Statut Grada Splita (Pročišćeni tekst) 

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Splita

 
 
Posljednja izmjena: 30.3.2018