Ime grada

Split je kroz povijest ime mijenjao više puta. Nalazimo ga tako kao Aspalathos/Spalatos (grč.), Spalatum (lat.), Spalato (tal.), Spljet, Split.
Podrijetlo njegova imena izvodi se od biljke brnistre (žuke).

Grčki naziv za nju je aspalathos (ασπαλατηος). Po drugoj teoriji, ime je nastalo od latinske riječi, kao uvećanica za palaču  tj. "palačetina" ili iz "spalato" = palačica, mala palača (tal.).
 
 
Posljednja izmjena: 22.5.2009