Bačvice plaža

Održavanje javnih površina i upravljanje nekretninama na području plaže „Bačvice“
  • TD "Bačvice plaža" d.o.o., Grad Split ima 49% vlasničkog udjela u društvu
  • Uprava:
  • Predsjednik: Nikša Ivanović
  • Adresa: Uvala Bačvice b.b., Split
  • Telefon i faks: 021 488-404  
  • e-mail: bacvice-plaza@st.t-com.hr
 
 
Posljednja izmjena: 29.8.2014