index
press.gif
Arhiva vijesti u 2019.
Arhiva vijesti u 2018.
Arhiva vijesti u 2017.
Arhiva vijesti u 2016.
Arhiva vijesti u 2015.
Siječanj
Veljača
Ožujak
Travanj
Svibanj
Lipanj
Srpanj
Kolovoz
Rujan
Listopad
Studeni
Prosinac
Arhiva vijesti u 2014.
Arhiva vijesti u 2013.
Arhiva vijesti u 2012.
Arhiva vijesti u 2011.
Arhiva vijesti u 2010.
Arhiva vijesti u 2009.main_galerija
Split - podrumi

Izabrani ravnatelji Gradskog kazališta mladih i Multimedijalnog kulturnog centra

Splitsko Gradsko vijeće danas je u nastavku 26. sjednice izabralo ravnatelje Gradskog kazališta mladih i Multimedijalnog kulturnog centra. Za ravnatelja GKM-a, većinom glasova, ali bez podrške koalicijskih partnera SDP-a i HNS-a te suzdržanih HGS-ovaca, izabran je Belmondo Miliša. Većinom glasova vijećnika za ravnatelja MKC-a je izabran Joško Jerončić.

2015_04_20_Vijeće_A.jpg Vijećnici su danas usvojili Izvještaj o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Splita za 2014. godinu, čemu je prethodila iscrpna rasprava. Pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo i koordinator za aktivnosti vezane uz Karepovac Pave Zaninović je kazao da se na projektu sanacije Karepovca radi ozbiljno i dobro. „Napravljena je knjiga nula, odnosno knjiga postojećeg stanja na osnovu koje se izdaje građevinska dozvola. Očekujemo da ćemo krajem 4. ili početkom 5. mjeseca imati izrađene sve knjige kako bi mogli dobiti potvrdu glavnog projekta i nakon toga raspisali natječaj za izvođača radova sanacije. Da bi se krenulo u sanaciju moramo imati i riješene imovinsko pravne odnose. U procesu izvlaštenja su samo dvije nekretnine, a s ostalima se očekuje dogovor. Sud je dao maksimalan obol da se ubrzaju procesi. Nadam se da ćemo do konca godine početi sanaciju. Oko Karepovca je postavljena i ograda, napravljene su mjerne postaje za mjerenje čestica kvalitete zraka, a prvi rezultati kažu da je stanje dobro. Nastavlja se i s mjerenjem kemijskih rezultata“, rekao je Zaninović te dodao da je „Split je dužan imati sedam reciklažnih dvorišta. Za sada imamo jedno. Lokacija kod Super Konzuma na Stinicama je potvrđena. Izabrano je i pet mjesta za ostala reciklažna dvorišta. Nije lako pronaći lokacije pogodne za njih, jer moraju imati cestovni pristup i biti u gradskom vlasništvu. Čim Vlada donese uredbu prilagodit ćemo se tome i2015_04_20_Vijeće_C.jpg krenuti u izradu novoga plana“. Vijećnica Ljubica Vrdoljak (HDZ) je upozorila da u Splitu količina otpada u primarnoj selekciji stalno raste, jer se dio prima iz susjednih općina, osnažio je turizam, a tu je i Ultra festival. „Količina komunalnog otpada po stanovniku dnevno iznosi jedan kilogram. Imamo 500 eko otoka, jer u zakonu stoji da dva ili više kontejnera za primarnu selekciju se smatra zelenim otocima. Neprihvatljivo je da na rubnim dijelovima kotarevi nisu prihvatili inicijativu da odrede lokacije za zelene otoke. Mogu razumjeti da se to ne može napraviti u Varošu ili na Lučcu, ali na rubnim dijelovima grada to ne mogu. Vjerujem da će izraditi postrojenje za bio otpad, ali ne i kompostana. Dio glomaznog otpada koncesionari već uzimaju - bijelu tehniku, elektronički otpad i slično. Imat ćemo sredstva za sanaciju, a već bi ih imali da nisu potrošeni. Prikupljeno je bilo 150 milijuna kuna i potrošeno nenamjenski, a toliko košta sanacija“, kazala je Vrdoljak. S tim u vezi je Hrvoje Marušić (HDZ), reagirajući na izjavu zamjenice gradonačelnika Aide Batarelo da grad trenutno ima 10 milijuna namjenskih sredstava za Karepovac, a da se sredstva EU fondova nisu mogla koristiti, jer je došlo do promjene projekta. „Pohvalno je da ste prikupili 10 milijuna kuna i da ih ne trošite nenamjenski, ali nije uredu da se ograđujete od onih 100 i nešto milijuna kuna koje su nenamjenski potrošene prije vas. Na tu temu se nikada nije poveo razgovor. Mi ne znamo je li po tom pitanju išta poduzeto. Nije mi prihvatljivo da kažete da je to bilo prije vas. Zanima me da li se po tom pitanju išta poduzelo“, 2015_04_20_Vijeće_D.jpgupitao je Marušić. „Na novcu ne piše ime i prezime. Svi smo pravni slijednici naših prethodnika. Samo sam iznijela činjenicu što smo napravili od dana kada smo došli, a što je bilo s prethodnim situacijama, o tom-po tom. I vi, kao gradski vijećnik, imate pravo poduzeti sve potrebne akcije, ali budite sigurni da ništa neće otići u zastaru“, odgovorila mu je Batarelo. Dodala je da je pokrenut postupak izvlaštenja nad 57 nekretnina. „Kuća se ne može početi graditi ni od krova ni od sredine. Zemljište nije bilo raščišćeno, a na takvom se ništa ne može raditi. Kupili smo masu nekretnina, ubrzano ih knjižimo i radimo. Ne možemo razgovarati o fondovima s nečistim zemljištem, čak i da nismo mijenjali projekt“, kazala je Batarelo ustvrdivši da će u Splitu projekt biti završen na vrijeme. Ističući da županijski Centar za gospodarenje otpadom ne može funkcionirati bez Splita Srđan Gjurković (HNS) je, uz napomenu da Grad dobro surađuje s Fondom za zaštitu okoliša, istakao potrebu aktivnog sudjelovanja Centra za gospodarenje otpadom. „Nije rasprava o Planu dobra ako nema izvješća što se radi po pitanju Centra. Predlažem da svaki put kad raspravljamo o Karepovcu pozovemo predstavnike Županije, odnosno Centra, jer smo vezani pupčanom vrpcom“, kazao je Gjurković. Vezano za reciklažna dvorišta Daša Dragnić iz Liste Marijane Puljak je upozorila da je 2015. godina zadnja za njihovu uspostavu.

2015_04_20_Vijeće_B.jpgOd značajnijih odluka treba reći da su na sjednici usvojene izmjene i dopune Plana rasporeda kioska i naprava u Splitu, a širu raspravu je izazvalo i odlučivanje o kupnji nekretnina položenih u trasi građevinskih čestica u Šoltanskoj ulici ukupne površine 726 m2 u iznosu 2.867.700,00 kn., a temeljem procjene vještaka. Interesantno je u raspravi bilo to da je protiv bio Gojko Čepo (SDP) unatoč činjenici da je predlagatelj bio gradonačelnik Ivo Baldasar (SDP). Vijećnici su usvojili i izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području grada u 2014. godini, kao i smjernice za organizaciju i razvoj tog sustava za 2015. godinu. Usvojeno je i Izvješće o radu Savjeta mladih grada Splita za 2014. godinu. Potom je, većinom glasova: 15 : 13 sa dnevnog reda povučen prijedlog o davanju imena Sportsko rekreacijskom parku na Plokitama. Vijećnik HGS-a Marijo Sičić, a potom i drugi vijećnici HDZ-a i HČSP-a su zatražili da se ta točka povuče s dnevnog reda, ističući da se ona trebala usvajati u paketu s promjenom imena Prilaza Kataliniću brigu, a oko čega je po njihovim riječima postignut konsenzus. Iako je vijećnik Čepo ukazao na činjenicu da se o eventualnom skidanju s dnevnog reda već glasalo i da prijedlog nije prošao sklonost takvom rješenju je iskazali su i gradonačelnik i predsjednik vijeća Boris Ćurković pa su se na kraju vijećnici ponovo o tome izjašnjavali. Nakon toga je jednoglasno usvojeno da se 30. svibnja proglasi Danom hrvatskih branitelja grada Splita.

Print

 
Press
Savjet mladih
Nacionalne manjine
Prevencija kriminaliteta
Temeljni akti Grada Splita
Proračun Grada Splita
Natječaji i oglasi
Prostorno planska dokumentacija
Planovi grada
Servisne informacije
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Legalizacija
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba