index
press.gif
Arhiva vijesti u 2019.
Arhiva vijesti u 2018.
Arhiva vijesti u 2017.
Arhiva vijesti u 2016.
Arhiva vijesti u 2015.
Siječanj
Veljača
Ožujak
Travanj
Svibanj
Lipanj
Srpanj
Kolovoz
Rujan
Listopad
Studeni
Prosinac
Arhiva vijesti u 2014.
Arhiva vijesti u 2013.
Arhiva vijesti u 2012.
Arhiva vijesti u 2011.
Arhiva vijesti u 2010.
Arhiva vijesti u 2009.main_galerija
Split - Riva

Obavijest o otpisu duga odnosno odgodi ovrhe

Sukladno Sporazumu kojeg je Grad Split potpisao s Vladom Republike Hrvatske, obavještavamo poštovane građane da mogu pristupiti mjeri za otpis duga odnosno odgodu ovrhe.

2014_03_15_Banovina_01.jpg Navedeni sporazum odnosi se na fizičke osobe, državljane Republike Hrvatske.

Grupa A) dužnici koji mogu podnijeti Zahtjev od 02. veljače do 02. travnja 2015. godine

Grupa B) dužnici koji mogu podnijeti Zahtjev od 02. travnja do 30. lipnja 2015. godine

Grupa A
) obuhvaća sve one dužnike koji ispunjavaju sljedeće kriterije:

  • da im je račun blokiran od strane Grada dulje od 360 dana, a dug se odnosi na razdoblje do 30.09.2014. godine
  • da su korisnici socijalnih naknada: zajamčene minimalne naknade, pomoći za uzdržavanje ili osobne invalidnine


Grupa B) obuhvaća sve one dužnike koji ispunjavaju sljedeće kriterije:

  • da im je račun blokiran od strane Grada dulje od 360 dana, a dug se odnosi na razdoblje do 30.09.2014. godine
  • da građani čija mjesečna primanja u posljednja 3 mjeseca do podnošenja zahtjeva ne prelaze 2.500,00 kuna za samca odnosno 1.250,00 kuna po članu kućanstva, a koji;
  • nemaju u vlasništvu drugu nekretninu osim one u kojoj žive
  • nemaju u vlasništvu drugu imovinu koju bi mogli koristiti ili prodati bez ugrožavanja osnovnih životnih potreba
  • nemaju oročena sredstva, ugovor o stambenoj štednji i/ili depozit u kreditnoj uniji (osim onih građana čija su navedena sredstva ovršena u cijelosti, ali su i dalje blokirani jer je iznos duga bio veći od iznosa koja su bila raspoloživa na računima za navedene svrhe)


Ukoliko imate dug prema Gradu Splitu trebate:

Grupa A

1. Obratiti se u poslovnice FINE(s osobnom iskaznicom) i provjeriti nalazite li se na popisu dužnika (očevidnik blokada) koji udovoljavaju uvjetima za otpis duga.
2. Zatražiti ispis Pregleda duga te ispuniti Zahtjev za otpis duga kojeg možete pronaći: u svim poslovnicama FINE, u ovlaštenom Centru za socijalnu skrb teweb stranicama FINE, web stanicama ministarstava i Vlade RH.
3. Podnijeti Zahtjev neposredno putem protokola Grada Splita ili putem pošte na adresu: Grad Split, Obala kneza Branimira 17, Split, Upravni odjel za financije.
Potrebna dokumentacija sadrži:
- Ispunjen Zahtjev
- Ispis pregleda duga dobiven iz FINE ili ovlaštenog Centara za socijalnu skrb
- Potvrdu o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu, pomoć za uzdržavanje ili osobnu invalidninu koju pribavljate iz Centra za socijalnu skrb

Grupa B

1. Obratiti se u poslovnice FINE (s osobnom iskaznicom) i provjeriti nalazite li se na popisu dužnika (očevidnik) koji udovoljavaju uvjetima za otpis duga.
2.Zatražiti ispis Pregleda duga te ispuniti Zahtjev za otpis duga kojeg možete pronaći: u svim poslovnicama FINE, u ovlaštenom Centru za socijalnu skrb teweb stranicama FINE, web stranicama ministarstava i Vlade RH.
Potrebna dokumentacija sadrži:
- Ispunjen Zahtjev
- Ispis pregleda duga dobiven iz FINE ili ovlaštenog Centara za socijalnu skrb
- Potvrdu iz nadležnog općinskog suda o vlasništvu nekretnina
3. Dokumentaciju podnijeti putem pošte ili neposredno ovlaštenom Centru za socijalnu skrb, gdje će isti u roku od 15 dana od dana primitka navedene dokumentacije utvrditi ispunjava li podnositelj Zahtjeva uvjete.
Nakon što Centar za socijalnu skrb potvrdi ispunjava li podnositelj Zahtjeva uvjete prema grupi B, dužnik će dostaviti potrebnu dokumentacijuGradu Splitu.
4. Grad Split će u roku od 8 dana primitka Vašeg Zahtjeva na protokolu obavijestiti FINU o zaprimljenom zahtjevu.
Nakon toga FINA isti označava statusom „zaprimljen zahtjev“, te ulazite u Registar duga na vremenski period od tri godine u slučaju otpisa duga ili jedne godine u slučaju odgode ovrhe.
5. Grad Split u roku od 15 dana obrađuje Zahtjev za otpis duga odnosno odgodu ovrhe te odlučuje o odobrenju ili odbijanju i obavještava dužnika i FINU o statusu.
6. FINA provodi cjelokupni postupak nakon dobivanja odluka svih vjerovnika (dužnik svoj status može provjeriti na web stranicama u svakom trenutku uz odgovarajuću pristupnu lozinku).

Print

 
Press
Savjet mladih
Nacionalne manjine
Prevencija kriminaliteta
Temeljni akti Grada Splita
Proračun Grada Splita
Natječaji i oglasi
Prostorno planska dokumentacija
Planovi grada
Servisne informacije
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Legalizacija
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba