index
press.gif
Arhiva vijesti u 2019.
Arhiva vijesti u 2018.
Arhiva vijesti u 2017.
Arhiva vijesti u 2016.
Arhiva vijesti u 2015.
Siječanj
Veljača
Ožujak
Travanj
Svibanj
Lipanj
Srpanj
Kolovoz
Rujan
Listopad
Studeni
Prosinac
Arhiva vijesti u 2014.
Arhiva vijesti u 2013.
Arhiva vijesti u 2012.
Arhiva vijesti u 2011.
Arhiva vijesti u 2010.
Arhiva vijesti u 2009.main_galerija
Split - Pjaca

Objavljen drugi natječaj za subvencioniranje ugradnje solarnih toplinskih kolektora u obiteljskim kućama na području grada Splita

Grad Split je u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio drugi Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekta „Poticanje korištenja sustava sa solarnim toplinskim kolektorima u obiteljskim kućama na području grada Splita“.

2014_04_10_Split_B.jpg Predmet ovog Natječaja je subvencioniranje provedbe mjera povećanja korištenja obnovljivih izvora energije (OIE) na području grada Splita, i to ugradnja sunčanih toplinskih pretvarača (kolektora) za pripremu potrošne tople vode ili za pripremu potrošne tople vode i grijanje. Subvenconirati će se samo opravdani troškovi određeni Minimalnim tehničkim uvjetima koji će nastati nakon odabira korisnika subvencije, od dana objave Zaključka o utvrđivanju bodovne liste. Opravdani troškovi subvencije kao i minimalni tehnički uvjeti koje je potrebno postići ugradnjom sustava OIE definirani su Pravilnikom za provedbu projekta „Poticanje korištenja sustava sa solarnim toplinskim kolektorima u obiteljskim kućama na području grada Splita“ („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 20/14 i 60/14).
 
Pravo na korištenje subvencije može ostvariti fizička osoba na postojećoj obiteljskoj kući, koja je u njenom vlasništvu, ili u vlasništvu članova njene obitelji, u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno stanovanju, s najviše dvije stambene jedinice, građevinske bruto površine do 400 m²,  a koja je izgrađena na zasebnoj građevnoj čestici.
Predmet ovog Natječaja nisu obiteljske kuće čija je gradnja u tijeku i one za koje je pokrenut postupak legalizacije sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12, 143/13) - sve do okončanja postupka.
Izrada pripremne i projektne dokumentacije nije opravdan trošak.
 
Pojedinom kućanstvu će se sufinancirati 50% ukupne vrijednosti opravdanih troškova, odnosno maksimalno 15.000 kuna, od čega 40% (12.000 kuna) sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a 10% ukupnog iznosa (3.000 kuna) sufinancira Grad Split.
 
Opravdani troškovi ugradnje subvencionirati će se nepovratnim novčanim sredstvima Fonda i Grada Splita pomoću Vrijednosnog kupona direktno izvođaču radova, dok će vlasnik obiteljske kuće morati osigurati svoj dio financiranja u visini od 50% ukupnih prihvatljivih troškova.
 
Cjelokupan tekst Natječaja, Pravilnika i prijavne dokumentacije objavljen na internetskoj stranici Grada Splita, www.split.hr, u kategoriji Natječaji i oglasi, podkategoriji Ostali natječaji, a sve informacije se mogu dobiti na kontakt telefonima 021/310-130 i 021/310-229. Rok za dostavu prijava je 28. veljače 2015. godine.

Print

 
Press
Savjet mladih
Nacionalne manjine
Prevencija kriminaliteta
Temeljni akti Grada Splita
Proračun Grada Splita
Natječaji i oglasi
Prostorno planska dokumentacija
Planovi grada
Servisne informacije
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Legalizacija
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba