index
press.gif
Arhiva vijesti u 2019.
Arhiva vijesti u 2018.
Arhiva vijesti u 2017.
Arhiva vijesti u 2016.
Arhiva vijesti u 2015.
Arhiva vijesti u 2014.
Siječanj
Veljača
Ožujak
Travanj
Svibanj
Lipanj
Srpanj
Kolovoz
Rujan
Listopad
Studeni
Prosinac
Arhiva vijesti u 2013.
Arhiva vijesti u 2012.
Arhiva vijesti u 2011.
Arhiva vijesti u 2010.
Arhiva vijesti u 2009.main_galerija
Split - noću

Gradsko vijeće donijelo novu odluku o vrijednosti boda za utvrđivanje komunalne naknade

Većinom glasova na 21. sjednici Gradskog vijeća, usvojeno je povećanje vrijednosti boda za utvrđivanje komunalne naknade na području grada Splita.

2014_11_27_gv-4.jpg Tako će, počevši od 1. siječnja 2015. godine vrijednost boda iznositi 0,77 kn/m2, za razliku od dosadašnjih 0,70 kn/m2.
Povećanje vrijednosti boda ,koji nije mijenjan 13 godina – od 2001. godine, predložen je zbog nedostatnih sredstava za financiranje održavanja izgrađene komunalne infrastrukture. Naime, u razdoblju od 2002. do 2014 godine povećana je površina održavanih zelenih površina, nerazvrstanih cesta i broj rasvjetnih tijela javne rasvjete. Riječ je o tome da su Zakonom o cestama 2011. godine veliki gradovi dobili na upravljanje i održavanje sve lokalne j županijske ceste na svom području ( Split je dobio 55 km). Dio sredstava grad dobije od Županijskog ureda za ceste, ali su ona nedostatna, jer je riječ o dislociranim cestama te višetračnim glavnim prometnicama na području grada.
Kako je pojasnio Špiro Cokarić, pročelnik Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i redarstvo, građani će unatoč povećanju boda za 10 posto ukupno plaćati manje za komunalne troškove, jer se ukida plaćanje naknade za sanaciju Karepovca. Komunalna naknada prihod je jedinice lokalne samouprave i sredstva komunalne naknade namijenjena su za financiranje odvodnje atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,održavanje javnih površina,održavanje nerazvrstanih cesta i javne rasvjete.

Print

 
Press
Savjet mladih
Nacionalne manjine
Prevencija kriminaliteta
Temeljni akti Grada Splita
Proračun Grada Splita
Natječaji i oglasi
Prostorno planska dokumentacija
Planovi grada
Servisne informacije
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Legalizacija
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba