Gradsko vijeće usvojilo informaciju o stanju Karepovca i model njegove sanacije

Usvajanjem Informacije o trenutnom stanju odlagališta „Karepovac“, imovinskopravnom stanju, modelu sanacije i financiranja završena je višesatna rasprava na sjednici Gradskog vijeća o tom najznačajnijem komunalnom pitanju u gradu Splitu.

2014_11_27_gv-1.jpg U tom kontekstu vijeće je usvojilo i zaključak o procjeni zemljišta i nastavku otkupa na području odlagališta komunalnog otpada „Karepovac“, u svrhu realizacije sanacije, kao i zaključak o provedbi realizacije sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada „Karepovac“.
U samoj Informaciji se podsjeća da se odlagalište koristi od 1964. godine te da se na njemu odlaže otpad koji proizvede oko 300.000 stanovnika, kao i veliki broj turista (oko10-12 milijuna turističkih noćenja). Današnji volumen deponija je oko 6.000.000 m3, a godišnje se odlaže preko 120.000 tona komunalnog otpada. Odlagalište prekriva površinu od oko 230.000 m2, a trenutačna maksimalna visina odloženog otpada prelazi 60 metara od terena. Trenutno, osim Splita, na Karepovac otpad deponiraju: Solin, Kaštela, Klis, Muć, Dugopolje, Omiš, Baška Voda, Podstrana, Tučepi, Podgora, Lećevica, Okrug, Primorski Dolac, Brela, Prgomet, Marina i Seget, a tijekom 2014. godine Odlukom Grada Splita povremeno je dozvoljeno Trogiru i Makarskoj odlaganje otpada na Karepovcu.
U izlaganjima Pave Zaninovića, pomoćnika pročelnika Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Ante Krželja, pročelnika Službe za imovinskopravne poslove, izgradnju i geodeziju te projektanata Alberta Pavlovića i Davora Barača, pročelnice Upravnog odjela za financije Ljiljane Vučetić te direktora „Čistoće“ Miroslava Delića, iznesene su mjere i aktivnosti koje su već poduzete i koje će se poduzeti na sanaciji stanja na odlagalištu otpada. Tako se vozila s komunalnim otpadom na ulazu evidentiraju i važu, vozila se upućuju prema slobodnom prostoru za odlaganje otpada, nakon odložene dnevne količine otpada ista se prekriva dnevnim prekrivnim slojem, po potrebi tijekom napuštanja odlagališta vozilo ispire kotače.
Infrastruktura na odlagalištu je svedena na najosnovnije potrebe za normalan rad. Između ostalog uređeni su zaštitna ograda i reciklažno dvorište za prikupljanje sekundarnih sirovina. U suradnji sa stanovnicima koji žive u okolini odlagališta uveden je rad strojeva (buldožeri i kompaktor) u dvije smjene kako bi se sav otpad koji se deponira do poslijepodnevnih sati prekrio zemljom, a zabranjen je ulazak vozila s otpadom nakon završetka rada strojeva. Kamioni - smećari koji prikupljanju komunalni otpad u popodnevnim i večernjim satima više ne dovoze prikupljeni otpad na odlagalište već se parkiraju u krug Tehničke službe „Čistoće“ te sa taj otpad iskrcava sutradan ujutro na odlagalište. Pojačano je crpljenje te odvoz procijednih voda koje se prikupljaju u tzv. lagunama na najnižem dijelu odlagališta kako se one ne bi prelijevale na okolne površine. Nastavni zavod za javno zdravstvo kontinuirano analizira sastav procijednih voda. Odlagalište je pokriveno 24-satnom čuvarskom službom i video nadzorom. U dogovoru sa predstavnicima stanovnika koji žive u okolici odlagališta rade se postupci deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije koje po zahtjevu građana obavlja tvrtka Cian. Trenutno se postavlja zaštitna ograda oko cijelog odlagališta (cca 2.500 metara ograde visine 2 metra). Predviđeno je da radovi budu gotovi u roku od 30 dana. Neugodni miris; koji se intenzivnije pojavljuju u određenim dijelovima godine i u određenim dijelovima dana, posljedica su tzv. plinskih bunara kojih trenutno ima više od 30 i koji služe za otplinjavanje tijela odlagališta, a taj problem bi (kao i problem tzv. procijednih voda)
trebao biti riješen kroz projekt sanacije odlagališta.
2014_11_27_gv-3.jpgGrad Split je uknjiženi vlasnik za cijelo 89 nekretnina ukupne površine od cca 222 058 m2. Radi rješavanja imovinsko pravnih odnosa (uknjižbe) na preostalom dijelu obuhvata pokrenuti su pojedinačni postupci pred Općinskim sudom u Splitu i to za: neuknjižene 33 gradske nekretnine -zemljište površine cca 55.000 m2 te 35 nekretnina u vlasništvu fizičkih osoba površine cca 51.000 m2. Tržišna cijena zemljišta koju Grad Split nudi izvlaštenicima je 328,50 knl m2 i određena je Zaključkom gradonačelnika o prihvaćanju procjene vrijednosti zemljišta u svrhu sanacije komunalnog otpada „Karepovac“ i priznanju troškova pojedinačnog ispravnog postupka.
Završetkom sanacije postojećeg otpada (stari dio odlagališta) te izgradnjom nove plohe za odlaganje otpada do kraja 2016. počinje period korištenja odlagališta do kraja 2018. godine odnosno do otvaranja Županijskog centra za gospodarenje otpadom u Lećevici. U sklopu sanacije starog dijela odlagališta provest će se krajobrazno uređenje (ozelenjavanje autohtonim raslinjem) sanirane površine odlagališta uz ograđivanje odlagališta koje je tijeku. U tom razdoblju će se provoditi aktivno otplinjavanje otpada te obrada i energetsko iskorištavanje odlagališnog plina kao i prikupljanje i zbrinjavanje procjednih voda. Prestankom odlaganja na novoj plohi novo odloženi otpad će se prekriti završnim prekrivnim sustavom (izoliranje otpada od okoliša) uz krajobrazno uređenje i počet će razdoblje održavanja i monitoringa, u kojem će se nastaviti otplinjavanje otpada te obrada i energetsko iskorištavanje odlagališnog plina kao i prikupljanje i zbrinjavanje procjednih voda. Nakon prestanka odlaganja i zatvaranja odlagališta narednih 20 godina će se provoditi kontinuirani monitoring sastava i količina odlagališnog plina i procjedne vode.
Sanacija odlagališta se uvodi u Program gradnje komunalne infrastrukture na području grada za razdoblje od 2015. do 2018. godine. Idejni projekt sanacije „potpune“ odlagališta, kojeg je izradio je Projektni biro Split d.o.o., 2011. godine, odbija se kao tehnološki i terminski neprovediv u odnosu na zakonski rok sanacije i zatvaranja odlagališta do 31. prosinca 2018. godine. Stoga se i Zaključak o opredjeljenju za postupak sanacije radi realizacije Gradskog projekta „Karepovac“ iz 2010. godine stavlja izvan snage. Pravnom osnovom za reguliranje načina korištenja odlagališta u postupku sanacije te izvora financiranja izvođenja radova sanacije i zatvaranja odlagališta, uključivo sa namjenskom cijenom skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog i sličnog otpada, u skladu sa važećim propisima iz oblasti otpada postaje Odluka o sanaciji odlagališta „Karepovac“ (Službeni glasnik Grada Splita, broj 06/01, 35/05 i 33/09). Obveza plaćanja namjenske cijene za sanaciju odlagališta počevši od 2015. godine odnosit će se samo na korisnike odlagališta izvan Splita.
2014_11_27_gv-2.jpgOdluka o naknadi za utjecaj na okoliš i razvoj pri korištenju odlagališta koju plaćaju korisnici izvan Splita (Službeni glasnik Grada Splita, broj 21/10), ostaje na snazi za vrijeme korištenja odlagališta, a prikupljena sredstva će se koristiti sukladno članku 6. iste odluke i u dogovoru s mjesnim odborima i gradskim kotarevima, koji graniče s Karepovcem.
Predinvesticijska vrijednost sanacije i zatvaranja odlagališta iznosi 150.000.000,00 kuna, bez PDV. Učešće Grada Splita u investicijskim troškovima iznosi 40%, a Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost 60%, što se regulira posebnim ugovorom. Inače, o procesu vezanom za Centar otpada u Lećevici govorio je i Tomislav Šuta, ravnatelj Centra za gospodarenje otpadom u Lećevici, koji je najavio kako već za 20-tak dana očekuje donošenje lokacijske dozvole za Centar. U višesatnoj raspravi svi vijećnici, kao i gradonačelnik Ivo Baldasar ocijenili su usku povezanost projekta sanacije „Karepovca“ i konačnu realizaciju Centra u Lečevici, upozorivši da se rok utvrđen 2018. godine ne smije premašiti jer u protivnom na naplatu dolaze penali. Zadovoljstvo ovakvim tematiziranjem problema „Karepovca“, kao i raspravom, uz nadu da će se cijeli proces odvijati kako je i predviđeno iskazali su i predstavnici građana koji žive oko odlagališta, Tihomir Barić i Igor Ljubić.

 
 
Posljednja izmjena: 1.12.2014