index
press.gif
Planovi na snazi
PPU grada Splita
GUP Splita
PUP-i na snazi
UPU-i na snazi
DPU-i na snazi
Planovi u izradi
Planovi na javnom uvidu
Izvješća o javnim raspravamamain_galerija
Split Riva

UPU područja Bilice II Mostine


Grafički dio:
Granica obuhvata - Analiza postojećeg stanja
Detaljna namjena površina
Režimi uređivanja prostora
Granice prostornih jedinica (cjelina)
Plan prometa
Plan vodoopskrbe
Plan odvodnje
Plan 10kV električne mreže


Tekstualni dio:
Odluka o donošenju i obrazloženje
Print

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba