index
press.gif
Arhiva vijesti u 2019.
Arhiva vijesti u 2018.
Arhiva vijesti u 2017.
Arhiva vijesti u 2016.
Arhiva vijesti u 2015.
Arhiva vijesti u 2014.
Siječanj
Veljača
Ožujak
Travanj
Svibanj
Lipanj
Srpanj
Kolovoz
Rujan
Listopad
Studeni
Prosinac
Arhiva vijesti u 2013.
Arhiva vijesti u 2012.
Arhiva vijesti u 2011.
Arhiva vijesti u 2010.
Arhiva vijesti u 2009.main_galerija
Split - Pjaca

Gradu Splitu posebna Zahvalnica udruge MOST za suradnju, podršku i pomoć u radu s mladima

U povodu 15. godišnjice rada s mladima rizičnog ponašanja udruga MOST je na svojoj Konferenciji dodijelila posebnu Zahvalnicu Gradu Splitu te posebno Odjelu za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu, za dosadašnju suradnju, podršku i pomoć u radu s mladima.

2014_10_17_most-priznanje.jpg Priznanje, koje joj je uručila predsjednica udruge MOST Đordana Barbarić, u ime Grada Splita je preuzela Nina Miličević, viša savjetnica gradonačelnika - specijalist za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu. Naime, Grad Split već godinama podupire, pomaže i sudjeluje u zajedničkim projektima s udrugom MOST, kako u skrbi za beskućnike, tako i u radu s mladima, kao i u drugim aktivnostima (humanitarne akcije, promicanje volonterskog rada i slično), a sve u cilju sustavnog rješavanja problema ove tematike s kojima se suočava naš grad.
Ovom prigodom udruga MOST je predstavila svoj novi/stari program selektivne i indicirane prevencije i tretmana problema u ponašanju djece i mladih: POP (Posebni odgojni postupak) program koji pruža psihosocijalnu potporu mladima iz rizičnih skupina i njihovim roditeljima. Riječ je o programu koji afirmira vršnjačku pomoć u radu s mladima s poremećajem u ponašanju. Stručnjaci iz područja humanističkih znanosti i mladi pomagači- volonteri organizirat će psihosocijalnu potporu mladima iz rizičnih grupa koji su u dobi od 13-18 godina. Educirani pomagači u dobi od 17-29 godina organizirat će pomoć u savladavanju školskog gradiva i različite aktivnosti slobodnog vremena, a stručnjaci savjetodavni rad sa mladima i njihovim roditeljima. Tim programom se upotpunjuje nedostatak sustavnih projekata i programa primarne prevencije ( za djecu iz teško socijalno ugroženih i rizičnih obitelji) i programa sekundarne prevencije ( za mlade koji su po prvi put počinili kazneno djelo) u gradu Splitu. Konferenciji je prisustvovao i Filip Butorović, pročelnik Službe za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje te također predstavnici Splitsko dalmatinske županije, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Tatjana Vukman, predstavnik Vijeća za provedbu prevencije kriminaliteta na području grada Splita Paško Ugrina, kao i najeminentniji stručnjaci iz područja odgoja, pružanja pomoći i podrške djeci i mladima s problemima u ponašanju.

Print

 
Press
Savjet mladih
Nacionalne manjine
Prevencija kriminaliteta
Temeljni akti Grada Splita
Proračun Grada Splita
Natječaji i oglasi
Prostorno planska dokumentacija
Planovi grada
Servisne informacije
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Legalizacija
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba