index
press.gif
Arhiva vijesti u 2019.
Arhiva vijesti u 2018.
Arhiva vijesti u 2017.
Arhiva vijesti u 2016.
Arhiva vijesti u 2015.
Arhiva vijesti u 2014.
Siječanj
Veljača
Ožujak
Travanj
Svibanj
Lipanj
Srpanj
Kolovoz
Rujan
Listopad
Studeni
Prosinac
Arhiva vijesti u 2013.
Arhiva vijesti u 2012.
Arhiva vijesti u 2011.
Arhiva vijesti u 2010.
Arhiva vijesti u 2009.main_galerija
Split - podrumi

Prekinuta 17. sjednica Gradskog vijeća

Večeras je u 19.15 sati, nakon deset sati zasjedanja, prekinuta 17. sjednica Gradskog vijeća.
Odluku o tome donio je predsjednik Vijeća Boris Ćurković nakon što je konstatirao da u vijećnici više nema kvoruma, ...

2014_10_02_gv.jpg ... odnosno da je u sali ostalo samo 14 vijećnika. Do 19 sati raspravljeno je 12 točaka dnevnog reda. U okviru 13. točke trebalo se raspravljati o odabiru najpovoljnije ponude za osnivanje prava plodouživanja na nekretnini „Turistička palača“, a osim te ostalo je za raspravu još 18 točaka dnevnog reda. Zbog toga su vijećnici HDZ-a zatražili stanku nakon koje su predložili prekid sjednice. Tada su stanku zatražili vijećnici SDP-a, a nakon njihovog povratka nije moglo doći do usuglašenosti da li i kako nastaviti sjednicu pa su vijećnici HDZ-a i njihovih koalicijskih partnera, vijećnici HGS-a, vijećnici nezavisne liste Marijane Puljak te još jedan nezavisni vijećnik napustili vijećnicu. Predsjednik Ćurković je, nakon proglašenja prekida sjednice donio odluku da će se nastavak zasjedanja vijeća održati 9. listopada u 9 sati.
Prije početka sjednice došlo je do promjene u sastavu Vijeća. Naime, u Vijeće se vratio Ivan Grubišić, čelnik Saveza za građansku i etičku Hrvatsku. Za vrijeme polugodišnjeg mirovanja njegovog mandata u Vijeću ga je mijenjala Maja Dvornik.
Sam početak rada Vijeća je počeo burno nakon što je vijećnik SDP-a Gojko Čepo ustvrdio da su vijećnici HDZ-a falsificirali listu prijavljenih za vijećnička pitanja, odnosno da oni koji su bili upisani nisu to napravili sami te je on korigirao listu križanjem njihovih imena. Potom je nastavljeno u polemičkom tonu raspravom o dopunama i izmjenama dnevnog reda. Vijećnici tako nisu prihvatili da se u dnevni red uvrsti odlučivanje o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena Statuta Hrvatskog narodnog kazališta Split, ocijenivši da za takvo hitno uvrštavanje nema potrebe, što je potvrdio i pročelnik Službe za kulturu i staru gradsku jezgru Siniša Kuko. Zatim su vijećnici izglasali da se rasprave o polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna za razdoblje siječanj – lipanj 2014. godine i Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2014. godine uvrste u dnevni red na samom početku sjednice, nakon vijećničkih pitanja.
Ti izvještaji su nakon polemičke rasprave usvojeni većinom glasova.
Vijećnici su potom donijeli odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća gradskih kotareva Varoš i Žnjan, gdje oni nisu konstituirani nakon izbora 8. lipnja. Novi izbori za sedmeročlana vijeća će se održati 9. studenoga 2014. godine u vremenu od 7 sati do 19 sati.Što se tiče prijedloga odluke o davanju na korištenje prostorija u mjesnim odborima i gradskim kotarevima, odlučeno je da se današnja rasprava tretira kao prvo čitanje te da vijećnici koji su dali amandmane sudjeluju s pročelnikom nadležne službe u izradi materijala za drugo čitanje i konačno donošenje odluke. Potom je nakon rasprave povučen Prijedlog zaključka o rješavanju imovinskopravnih odnosa s Panex d.o.o. i Dragom Verajom na trasi Puta iza Nove bolnice.

Print

 
Press
Savjet mladih
Nacionalne manjine
Prevencija kriminaliteta
Temeljni akti Grada Splita
Proračun Grada Splita
Natječaji i oglasi
Prostorno planska dokumentacija
Planovi grada
Servisne informacije
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Legalizacija
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba