index
kotari_mjesni.gif
Gradski kotari
Gradski kotar Sirobuja
Gradski kotar Žnjan
Gradski kotar Plokite
Gradski kotar Lokve
Gradski kotar Kman
Gradski kotar Grad
Gradski kotar Kocunar
Gradski kotar Lovret
Gradski kotar Meje
Gradski kotar Špinut
Gradski kotar Pujanke
Gradski kotar Bol
Gradski kotar Gripe
Gradski kotar Trstenik
Bačvice
Blatine-Škrape
Brda
Lučac-Manuš
Mejaši
Mertojak
Neslanovac
Ravne njive
Split 3
Sućidar
Šine
Varoš
Visoka
Mjesni odborimain_galerija
Split - Pjaca

Popis ulica gradskog kotara Varoš

ARAPOVA 2-28, ARAPOVA 1-11, BABINA, BAN MLADENOVA 1-29, BAN MLADENOVA 2-4, BAN MLADENOVA 6-16, BANA JELAČIĆA 1-7, BANA JELAČIĆA 9-21, BARIĆA, BILANOVA 2-16, BILANOVA 1-9, BISEROVA, BORČIĆEVA, BOTIĆEVO ŠETALIŠTE 2, ČOPOVA, DOMILIJINA, GORSKI PUT, GORTANOVA, HARAMBAŠIĆEVA, JERINA, KAMENITA 1-37, KAMENITA 2.4, KAMENITA 41-99, KAMENITA 8-88, KAMENITA 101-121, KAMENITA 6, KATANJIN PUT, KOVAČIĆA, KRAGIĆA 2-26, KRAGIĆA 1-7, KRAJ GOSPE OD SOCA, KRAJ SV. LUKE, KRAJ SV. NIKOLE, KRIŽEVA 1-49, KRIŽEVA 22-36, KRIŽEVA 2-20, LEŠTINA, LISINSKOGA, MANDALINSKI PUT 1-21, MARANGUNIĆEVO ŠET. 1-5, MARANGUNIĆEVO ŠET. 2, MARJANSKA STRANA, MARJANSKI PUT 1-35, MARJANSKI PUT 2-36, MATOŠEVA 1-9, MATOŠIĆA 1-29, MEŠTROVIĆEVO ŠET. 138-142, MILIĆEVA 1-21, MILIĆEVA 2-14, MILIĆEVA 23-57, MILIĆEVA 16-92, MRČELINA, NAZOROV PRILAZ 1-35, NAZOROV PRILAZ 2-48, OBALA.HRV.PREPORODA 1-3, OBALA HRV.PREPORODA 2, PALMINA, PENIĆA, PERIŠIĆA 2-6, PERIŠIĆA 1-17, PLINARSKA 75-87, PLINARSKA 2-34, PLINARSKA 1-71, PODGORSKA, POPOVIĆA, PUNTARSKA, RADMILOVIĆA 1-35, RADMILOVIĆA 37-69, RADMILOVIĆA 2-62, REIĆA 2-44, REIĆA 1-19, SENJSKA 1-79, SENJSKA 4-32, SENJSKA 34-84, SINOVČIĆA, SIRIŠČEVIĆA, SOLURAT, STAGNJA, ŠENOINA, ŠPERUN, TOMIĆA STINE, TRG FRANJE TUĐMANA 1-3, TRG FRANJE TUĐMANA 2, TRUMBIĆEVA OBALA 1-13, TRUMBIĆEVA OBALA 2-12, UJEVIĆEVA POLJANA, ULICA MILJENKA SMOJE, UVODIĆA ŠIRINA, VIJUGASTA, ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 1-17

Print

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba