index
press.gif
Planovi na snazi
PPU grada Splita
GUP Splita
PUP-i na snazi
UPU-i na snazi
DPU-i na snazi
Planovi u izradi
Planovi na javnom uvidu
Izvješća o javnim raspravamamain_galerija
Split Riva

DPU za dio obuhvata Pojedinačnog zahvata P26 - sjeverno od križanja ulica Domovinskog rata i Zbora narodne garde


Grafički dio:

1.  Topografsko-katastarski plan
2.  Namjena površina
3.  Prometna mreža
4.  Promet - presjeci
5.  Telekomunikacijska mreža
6.  Vodovodna mreža
7.  Odvodnja
8.  Elektroenergetska mreža
9.  Javna rasvjeta
10. Plinoopskrbna mreža
11. Uvjeti korištenja
12. Uvjeti gradnje
13. Parcelacija


Tekstualni dio:
1.  Obrazloženje 
2.  Odluka o donošenju
Print

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba