index
press.gif
Planovi na snazi
PPU grada Splita
GUP Splita
PUP-i na snazi
UPU-i na snazi
DPU-i na snazi
Planovi u izradi
Planovi na javnom uvidu
Izvješća o javnim raspravamamain_galerija
Split Riva

DPU za istočni dio obuhvata Pojedinačnog zahvata P26 (istočno od Ulice Zbora narodne garde)

Grafički dio:
1) Postojeće stanje
2) Detaljna namjena površina
3) Prometna i ulična mreža
4) Prometna i ulična mreža - karakteristični presjeci
5) Telekomunikacijski sustav
6) Vodoopskrba
7) Odvodnja otpadnih i oborinskih voda
8) Elektroenergetika
9) Javna rasvjeta
10) Plinoopskrba
11) Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
12) Uvjeti gradnje
13) Uvjeti gradnje - Plan parcelacije


Tekstualni dio:
1) Obrazloženje
2) Odluka o donošenju DPU za istočni dio obuhvata Pojedinačnog zahvata P26 (istočno od Ulice Zbora narodne garde)
Print

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba