index
press.gif
Planovi na snazi
PPU grada Splita
GUP Splita
PUP-i na snazi
UPU-i na snazi
DPU-i na snazi
Planovi u izradi
Planovi na javnom uvidu
Izvješća o javnim raspravamamain_galerija
Split Riva

UPU Slatine 1


Grafički dio:
1) Topografsko katastarski plan
2) Korištenje i namjena površina
3) Promet
4) Vodoopskrba
5) Odvodnja
6) Elektroopskrba
7) Telekomunikacije
8) Plinoopskrba
9) Uvjeti korištenja
10) Oblici korištenja
11) Način gradnje


Tekstualni dio:
1) Obrazloženje
2) Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Slatine 1 (Sl. glasnik br. 32/13)
Print

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba