index
press.gif
Planovi na snazi
PPU grada Splita
GUP Splita
PUP-i na snazi
UPU-i na snazi
DPU-i na snazi
Planovi u izradi
Planovi na javnom uvidu
Izvješća o javnim raspravamamain_galerija
Split Riva

DPU zone poslovne namjene i stanovanja (K5) sjeverno od Vukovarske ulice

 

Grafički dio:

1) Postoječe stanje

2) Detaljna namjena površina

3) Promet

4) Voda

5) Kanalizacija

6) Elektroopskrba

7) Javna rasvjeta

8) DTK

9) Uvjeti korištenja

10) uvjeti gradnje

11) Plan parcelacije


Tekstualni dio:

1) Obrazloženje

2) Odluka o donošenju DPU-a zone poslovne namjene i stanovanja (K5) sjeverno od Vukovarske ulice

Print

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba