index
gradska_uprava.gif
Gradsko vijeće
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradska uprava
Ured Grada
Prostorno uređenje i graditeljstvo
Komunalno gospodarstvo i redarstvo
Financije
Socijalna skrb i zdrav. zaštita
Prostorno planiranje i zaštita okoliša
Imovinsko-pravni poslovi i izgradnja
Pravna zaštita, stanovi i poslovni prostori
Odsjek za poslovne prostore
Odsjek za poslove stanovanja
Odsjek za tehničke poslove
Odsjek za zaštitu imovine i prava
Vijesti iz službe pravne zaštite za stanove i ...
Gospodarstvo, turizam, međunarodni i EU fondovi
Kultura, umjetnost i stara gradska jezgra
Obrazovanje i znanost
Sport i sportska infrastruktura
Mjesna samouprava, zaštita i spašavanje
Suradnja s braniteljima i braniteljskim udrugama
Javna nabava
Unutarnja revizija
Služba za informatiku
Služba zajedničkih poslova
Službeni glasnik
Temeljni akti grada
Javna priznanja
Telefonski imenik Gradske uprave
Arhiva sjednica poglavarstva
main_galerija
Split - noću

Popis poslovnih prostora kojima gospodari Grad Split


> Popis svih poslovnih prostora

> Popis praznih poslovnih prostoraTemeljni akti koji se koriste u radu:


1.  Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine, br. 125/11)

2.  Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (Narodne novine, br. 92/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i
153/09)
Veliki broj prostora kojima Grad Split gospodari predmet je povrata bivšim vlasnicima po Zakonu iz prethodnog stavka.

3.  Statut Grada Splita (Službeni glasnik Grada Splita, br. 17/09)

4.  Odluka o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Splita (Službeni glasnik Grada Splita, br. 3/97)

5.  Rješenje o utvrđivanju početnih cijena zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Splita (Službeni glasnik Grada Splita, br. 2/09)

Print

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba