index
press.gif
Planovi na snazi
PPU grada Splita
GUP Splita
PUP-i na snazi
UPU-i na snazi
DPU-i na snazi
Planovi u izradi
Planovi na javnom uvidu
Izvješća o javnim raspravamamain_galerija
Split Riva

UPU središnjeg dijela naselja - Slatine 3

Grafički dio:

1) Postojeće stanje

2) Korištenje i namjena površina

3) Prometna mreža

4) Elektroenergetska mreža

5) Telekomunikacijska mreža

6) Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda

7) Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

8) Način i uvjeti gradnje - Oblici korištenja

9) Način i uvjeti gradnje - Načini gradnje


Tekstualni dio:

1) Obrazloženje

2) Odluka o donošenju UPU-a središnjeg dijela naselja - Slatine 3

Print

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba