index
press.gif
Planovi na snazi
PPU grada Splita
GUP Splita
PUP-i na snazi
UPU-i na snazi
DPU-i na snazi
Planovi u izradi
Planovi na javnom uvidu
Izvješća o javnim raspravamamain_galerija
Split Riva

DPU područja Zenta u Splitu

Grafički dio:

1) Granice obuhvata izmjene i dopune

2) Korištenje i namjena površina po GUP-u Splita

3) Grupacija građevinskih parcela - zona

4) Urbanističko rješenje

5) Urbanističko rješenje - Prometno građevinsko rješenje

6) Idejno rješenje električne mreže 10 i 0,4 kV

7) Lungo mare - potezi urbaniteta i žarišta okupljanja

8) Vrijednosti krajolika i tretman zelenih površina


Tekstualni dio:

1) Obrazloženje 

2) Odluka o donošenju DPU područja Zenta u Splitu

3) Odluka o donošenju Izmjene i dopune DPU područja Zenta u Splitu

Print

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba