index
press.gif
Planovi na snazi
PPU grada Splita
GUP Splita
PUP-i na snazi
UPU-i na snazi
DPU-i na snazi
Planovi u izradi
Planovi na javnom uvidu
Izvješća o javnim raspravamamain_galerija
Split Riva

DPU dijela područja Kila sjeveroistočno od TS Vrboran(pojedinačni zahvat P23A)

Grafički dio:

1) Obuhvat plana

2) Detaljna namjena površina

3) Promet

4) Telekomunikacijski i energetski sustav

5) Vodnogospodarski sustav

6) Uvjeti korištenja

7) Uvjeti gradnje


Tekstualni dio:

1) Obrazloženje

2) Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja dijela područja Kila sjeveroistočno od TS Vrboran (pojedinačni zahvat P23A)

Print

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba