Završeni konzervatorsko-restauratorski radovi na Marulićevom spomeniku

Nakon mjesec dana završeni su restauratorski i konzervatorski radovi na brončanoj skulpturi Marka Marulića i pripadajućem kamenom postamentu. Skele sa spomenika na Trgu Braće Radića ...

2013_marulic.jpg... izvođač radova, tvrtka „Neir“ d.o.o. skinut će u ponedjeljak, 6. svibnja 2013. godine.
Restauratorsko-konzervatorski zahvat na spomeniku Marku Maruliću financirao je Grad Split, obilježavajući, između ostalog, i na taj način 130. godišnjicu rođenja kipara Ivana Meštrovića. Grad financira radove i na drugoj velikoj Meštrovićevoj skulpturi, spomeniku Gurguru Ninskom u Ulici kralja Tomislava. Poslovi na elaboratu istražnih radova na ovoj skulpturi su još u tijeku.

 
 
Posljednja izmjena: 8.5.2013