DPU dijela područja Trstenik

Grafički dio:

1) Postojeće stanje

2) Parcelacija

3) Namjena

4) Promet

5) Vodoopskrba

6) Kanalizacijska mreža

7) Elektroopskrba

8) Telekomunikacijska mreža

9) Uvjeti korištenja

10) Uvjeti gradnje


Tekstualni dio:

1) Obrazloženje

2) Odluka o donošenju DPU-a dijela područja Trstenik

3) Odluka o donošenju Izmjena i dopuna DPU-a dijela područja Trstenik

 
 
Posljednja izmjena: 23.4.2012