index
gradska_uprava.gif
Gradsko vijeće
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradska uprava
Službeni glasnik
Temeljni akti grada
Javna priznanja
Telefonski imenik Gradske uprave
Arhiva sjednica poglavarstvamain_galerija
Split - Riva

Investicijski projekti

  • Dom mladih
  • Galerija umjetnina
  • Prirodoslovni muzej i ZOO vrt
  • Koncertna dvorana

 


Dom mladih
Tijekom 2006. godine izvođeni su radovi na uređenju pozornice, malog auditorija i pratećih sadržaja, te je izrađen projekt minimalnih intervencija sanacije, adaptacije i uređenja, i projekt unutrašnjeg uređenja objekta Doma mladih.  Izvedene su električne instalacije trošila i izrađen energetski rasplet građevine Doma mladih, a u siječnju 2007. godine započelo je uređenje ulazne komunikacije objekta Doma. Potom se pristupilo uređenju pozornice u Amfiteatru, u dijelu koji se odnosi na nabavu tonske opreme za mali auditorij kojim bi se omogućilo održavanje koncertnih, teatarskih, filmskih i drugih događanja u tom prostoru.  Potom se krenulo u sanaciju krovne konstrukcije dijela krova objekta, te radove na izolaciji i uređenju prilaznih površina i minimalnom uređenju velikog auditorija.  Potom je pokrenut postupak javne nabave za izvođenje građevinsko-zanatskih radova u drugoj fazi uređenja malog auditorija, za dobavu, izradu i montažu termotehničkih instalacija grijanja, klimatizacije i ventilacije malog auditorija, te za radove završne faze na minimalnom uređenju velikog auditorija i za izradu projekta velikog auditorija Doma mladih.  U 2008. godini izrađen je glavni projekt uređenja, a u 2009. godini planira se nastavak radova na unutrašnjem uređenju objekta predviđenog za djelatnost Multimedijalnog kulturnog centra i udruga u kulturi grada Splita.


Galerija umjetnina


Prirodoslovni muzej i Zoološki vrt
U proteklom razdoblju napravljen je niz aktivnosti u cilju realizacije pripremnih radnji za rekonstrukciju i adaptaciju Zoološkog vrta na Marjanu. U cilju stvaranja boljih uvjeta za smještaj životinja u ZOO vrtu, Gradsko poglavarstvo je usvojilo Elaborat razvoja i koncepcije rada ZOO vrta na Marjanu kojeg je izradilo Stručno povjerenstvo, te je zadužilo ustanovu Prirodoslovni muzej i ZOO vrt da izradi idejni koncept postava koji će poslužiti kao osnova za projektni zadatak obnove zgrade na Marjanu i prostora sadašnjeg ZOO vrta.  Potom su izrađene podloge za projektnu dokumentaciju, te je izrađen program za arhitektonsko-urbanistički natječaj za rekonstrukciju Zoološkog vrta kao i izradu prostorne analize Zoološkog vrta, te provjeru mogućnosti usklađenja istog sa suvremenim standardima.  U sklopu izrade projekta uređenja Zoološkog vrta planirana je sanacija i adaptacija zgrade, a budući se radi o objektu koji je sagrađen početkom prošlog stoljeća i zaštićeni je spomenik kulture, Konzervatorski odjel u Splitu je utvrdio potrebu izrade konzervatorskog elaborata restauracije secesijskih zgrada koje se nalaze u sklopu ZOO vrta na Marjanu.  Nakon izrade Konzervatorske studije, Poglavarstvo će u 2009. godini izraditi projektnu dokumentaciju odnosno idejno rješenje i glavni i izvedbeni projekta Zoološkog vrta,  prema novom konceptu rada Zoološkog vrta, te će se nakon toga započeti s uređenjem. Preseljenjem Prirodoslovnog muzeja u objekt «Kada» 2003. godine, ustanova zbog neuvjetnosti i derutnosti objekta nije u mogućnosti imati stalni postav i prikazati građanima Splita zaista bogat fundus iz biljnog i životinjskog svijeta, čiji su pojedini primjerci jedinstveni ne samo na području Republike Hrvatske nego i Europe.  2008. godine izrađen je Idejni projekt stalnog postava i ostalih funkcija Prirodoslovnog muzeja u Splitu.


Koncertna dvorana u Tončićevoj ulici

Prezentacija kulturnih ustanova grada Splita
Print

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba