index
press.gif
Planovi na snazi
PPU grada Splita
GUP Splita
PUP-i na snazi
UPU-i na snazi
DPU-i na snazi
Planovi u izradi
Planovi na javnom uvidu
Izvješća o javnim raspravamamain_galerija
Split Riva

DPU južnog dijela Dragovoda

Grafički dio:

1) Postojeće stanje

2) Namjena

3) Promet

4) Vodovod i kanalizacija

5) Elektroopskrba

6) Telekomunikacije

7) Uvjeti korištenja

8) Uvjeti gradnje

9) Parcelacija


Tekstualni dio:

1) Obrazloženje

2) Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja južnog dijela Dragovoda  

Print

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba