DPU dijela područja Gripe

Grafički dio:

1) Postojeće stanje

2) Namjena

3) Promet

4) Telekomunikacija

5) Elektroenergetika

6) Kanalizacija

7) Vodovod

8) Uvjeti korištenja

9) Uvjeti gradnje

10) Parcelacija 


Tekstualni dio:

1) Obrazloženje

2) Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja dijela područja Gripe

3) Ispravak Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja dijela područja Gripe

 
 
Posljednja izmjena: 23.4.2012