index
press.gif
Planovi na snazi
PPU grada Splita
GUP Splita
PUP-i na snazi
UPU-i na snazi
DPU-i na snazi
Planovi u izradi
Planovi na javnom uvidu
Izvješća o javnim raspravamamain_galerija
Split Riva

DPU dijela područja Dračevac

Grafički dio:

1) Postojeće stanja

2) Detaljna namjena površina

3) Voda i kanalizacija

4) Elektroenergetika i telekomunikacije

5) Promet

6) Uvjeti korištenja

7) Uvjeti gradnje


Tekstualni dio:

1) Obrazloženje

2) Odluka o donošenju dijala područja Dračevac

 

 

Print

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba