index
press.gif
Planovi na snazi
PPU grada Splita
GUP Splita
PUP-i na snazi
UPU-i na snazi
DPU-i na snazi
Planovi u izradi
Planovi na javnom uvidu
Izvješća o javnim raspravamamain_galerija
Split Riva

DPU-a dijela kompleksa S4/1 stambenog naselja Mertojak

Graficki dio:

1) Granica obuhvata

2) Namjena povrsina

3) Promet

4) Vodovodna mreza

5) Kanalizacijska mreza

6) Elektroenergetska mreza

7) Javna rasvjeta

8) TK mreza

9) Uvjeti koristenja

10) Uvjeti gradnje

11) Parcelacija


Tekstualni dio:

1) Odluka o donošenju DPU-a dijela kompleksa S 4/1 stambenog naselja Mertojak

2) Obrazloženje

3) Odluka o donošenju izmjena i dopuna DPU-a dijela kompleksa S 4/1 stambenog naselja Mertojak

Print

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba