Varoš

Predsjednik vijeća
Mirko Ruščić


Administrativni tajnik:
Ivica Vrandečić
ivica.vrandecic@split.hr
tel: 021/682-526
faks: 021/682-527
Sinovčićeva 6,
21000 Split


Gradski kotar "Varoš" omeđen je:
- sa sjevera: Matoševom uiicom od spajanja sa Zrinsko-Frankopanskom ulicom do križanja s Nazorovim prilazom, zatim Nazorovim prilazom do Mandalinskog puta, Mandalinskirn putem do Šetališta Marina Tartaglie, tim Šetalištem do šumskog puta udaljenog 2000 m od Špinutskih vrata koji izbija na more, te morskom obalom do zapadne ograde vojnog objekta;
- s istoka: Zrinsko-Frankopanskom ulicom od križanja s Matoševom ulicom do spajanja s Matošića ulicom, dalje Matošića ulicom do spajanja s Ulicom bana Josipa Jelačića, te Ulicom bana Josipa Jelačića do morske obale;
- s juga: morskom obalom - spojnica Vrh Matejuške - sv. Frane, spojnica Trumbićeva obala - hotel "Ambasador", od hotela "Ambasador"
Botićevim šetalištem do crkve Sv. Nikole, te Marangunićevim šetalištem do kote Sedlo, dalje do crkve Sv. Jere, od crkve Sv. Jere Marangunićevim šetalištem do rampe gdje se spaja sa Šetalištem Ivana Meštrovića, dalje Šetalištem Ivana Mešlrovića do Šetališta Marina Tartaglie. Tim Šetalištem do ograde vojnog objekta na Institutu do mora;
- sa zapada: morskom obalom od vojnog objekta do Uvale Bene.

 
 
Posljednja izmjena: 23.7.2018