index
press.gif
Planovi na snazi
PPU grada Splita
GUP Splita
PUP-i na snazi
UPU-i na snazi
DPU-i na snazi
Planovi u izradi
Planovi na javnom uvidu
Izvješća o javnim raspravamamain_galerija
Split Riva

DPU jugoistočnog dijela područja Visoka u Splitu

 


Grafički dio:

1) Postojeće stanje

2) Postojeće stanje sa fotodokumentacijom

3) Namjena površina

4) Urbanističko- tehnički uvjeti parcelacija

5) Urbanističko-tehnički uvjeti-urbanističko rješenje

6) Prometna mreža

7) Karakteristični presjeci prometnica

8) Uzdužni profili prometnica

9) Vodovodna mreža

10) Odvodnja oborinskih i otpadnih voda

11) Elektro mreža

12) Telekomunikacijska mrežaTekstualni dio:

1) Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja jugoistočnog dijela područja Visoke u Splitu

2) Odluka o stavljanju izvan snage dijela Detaljnog plana uređenja jugoistočnog dijela područja Visoka u Splitu

3) Odluka o donošenju Izmjena i dopuna DPU-a jugoistočnog dijela područja Visoke u Splitu

4) DPU tekstualni dio

5) Tablica IIIzmjene i dopune DPU-a jugoistočnog dijela područja Visoke u Splitu


 

Grafički dio:

1) Obuhvat Izmjena i dopuna

2) Namjena površina

3) Parcelacija

4) Urbanističko - tehnički uvjeti

5) Detalj "O"

6) Promet

7) Vodoopskrba

8) Odvodnja

9) Elektromreža

10) Telekomunikacije


Tekstualni dio:

1) Odluka o donošenju Izmjena i dopuna DPU-a

2) Tekstualni dio

Print

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba