index
press.gif
Arhiva vijesti u 2019.
Arhiva vijesti u 2018.
Arhiva vijesti u 2017.
Arhiva vijesti u 2016.
Arhiva vijesti u 2015.
Arhiva vijesti u 2014.
Arhiva vijesti u 2013.
Arhiva vijesti u 2012.
Arhiva vijesti u 2011.
siječanj
veljača
ožujak
travanj
svibanj
lipanj
srpanj
kolovoz
rujan
listopad
studeni
prosinac
Arhiva vijesti u 2010.
Arhiva vijesti u 2009.main_galerija
Split - Riva zidine

Sastanak o legalizaciji s predstavnicima kotareva i mjesnih odbora

U sklopu provedbe Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama te Uredbe Vlade o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, u vijećnici Gradske uprave održan je sastanak s predsjednicima ...

2011_09_28_legalizacija-gk-.jpg ... gradskih kotara i mjesnih odbora, kojem su prisustvovali zamjenica gradonačelnika Anđelka Visković i Tomislav Bočina, pročelnik Službe za rad s gradskim kotarevima i mjesnim odborima.

Zamjenica Visković pojasnila je da je riječ o jednoj od niza aktivnosti koje se poduzimaju kako bi se ostvarila kvalitetnija provedba zakona u cilju omogućavanja legalizacije bespravno izgrađenih objekata na području grada Splita. Na Gradskom vijeću su usvojene odluke o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi i o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone grada Splita.
Predstavnici kotara i odbora informirani su da će uskoro krenuti akcija popisivanja objekata budući da su gradovi i općine dužne do kraja ove godine pripremiti popis svih onih nezakonito izgrađenih zgrada na svom području, za koje već imaju saznanje na temelju prijava građana, postupanja komunalnih redara i drugih izvora. Popis zgrada sadrži ime vlasnika/investitora zgrade i podatke o lokaciji (k.č.br., k.o. i/ili adresa). Ti podaci neće biti korišteni ni za kakvu drugu svrhu, dakle ni za kakve inspekcije ili porezne postupke, istaknuto je na sastanku.Naglašeno je i da će se tiskati materijali kako bi se građanima što više pojasnio postupak, a svi formulari će biti i na web stranicama grada. Ujedno, preko medija će se nastojati dati što više informacija i pojašnjenja o svim aspektima ovog velikog projekta koji se provodi na razini cijele države. Valja napomenuti da se zahtjev za donošenje rješenja o izvedenom stanju, kojim se ozakonjuje nezakonito izgrađena zgrada, može podnijeti nadležnoj službi najkasnije do 31.prosinca 2012.godine.

Print

 
Press
Savjet mladih
Nacionalne manjine
Prevencija kriminaliteta
Temeljni akti Grada Splita
Proračun Grada Splita
Natječaji i oglasi
Prostorno planska dokumentacija
Planovi grada
Servisne informacije
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Legalizacija
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba