index
press.gif
Planovi na snazi
PPU grada Splita
GUP Splita
PUP-i na snazi
UPU-i na snazi
DPU-i na snazi
Planovi u izradi
Planovi na javnom uvidu
Izvješća o javnim raspravamamain_galerija
Split Riva

DPU prostora Žnjana u Splitu (prostor sjeverno od Bračke ulice)

Grafički dio:
Postojeće stanje
Detaljna namjena površina
Promet
Telekomunikacijski sustav
Vodoopskrba
Odvodnja
Elektroopskrba
Uvjeti korištenja
Uvjeti gradnje
Plan parcelacije


Tekstualni dio:
Odluka o donošenju DPU prostora Žnjana u Splitu (prostor sjeverno od Bračke ulice)
Autentično tumačenje
Zaključak o ispravku greške
Odluka o donošenju Izmjena i dopuna DPU prostora Žnjana u Splitu (prostor sjeverno od Bračke ulice)
Obrazloženje Izmjena i dopuna DPU prostora Žnjana u Splitu (prostor sjeverno od Bračke ulice)

Print

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba