index
press.gif
Planovi na snazi
PPU grada Splita
GUP Splita
PUP-i na snazi
UPU-i na snazi
DPU-i na snazi
Planovi u izradi
Planovi na javnom uvidu
Izvješća o javnim raspravamamain_galerija
Split Riva

DPU dijela Lovreta između Lovretske ulice, Trga Hrvatske bratske zajednice i Gundulićeve ulice

Grafički dio:
Postojeće stanje
Detaljna namjena površina
Promet
Uvjeti korištenja
Uvjeti gradnje
Uvjeti gradnje - Prilog 1
Uvjeti gradnje - Prilog 2


Tekstualni dio:
Obrazloženje
Odluka o donošenju DPU dijela Lovreta između Lovretske ulice, Trga Hrvatske bratske zajednice i Gundulićeve ulice u Splitu

Print

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba