index
press.gif
Planovi na snazi
PPU grada Splita
GUP Splita
PUP-i na snazi
UPU-i na snazi
DPU-i na snazi
Planovi u izradi
Planovi na javnom uvidu
Izvješća o javnim raspravamamain_galerija
Split Riva

DPU područja jugoistočno od raskrižja Bračke i Velebitske ulice


Grafički dio:
Obuhvat
Detaljna namjena površina
Promet
Karakteristični presjeci
Uzdužni presjek
Vodovodna mreža
Kanalizacijska mreža
Elektroenergetika
Javna rasvjeta
Telekomunikacije
Uvjeti korištenja
Uvjeti gradnje
Parcelacija
Prilog 1
Prilog 2


Tekstualni dio:
Obrazloženje Izmjena i dopuna
Odluka o donošenju DPU područja jugoistočno od raskrižja Bračke i Velebitske ulice
Odluka o donošenju Izmjena i dopuna DPU područja jugoistočno od raskrižja Bračke i Velebitske ulice

Print

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba