index
press.gif
Planovi na snazi
PPU grada Splita
GUP Splita
PUP-i na snazi
UPU-i na snazi
DPU-i na snazi
Planovi u izradi
Planovi na javnom uvidu
Izvješća o javnim raspravamamain_galerija
Split Riva

DPU poteza sjeveroistočno od raskrižja ulica Brune Bušića i Poljičke ceste


Grafički dio:

0.    Postojeće stanje
1.    Detaljna namjena površina
2.1. Prometna mreža
2.2. Prometna mreža - presjeci
2.3. Telekomunikacijska mreža
2.4. Elektroenergetska mreža
2.5. Elektroenergetska mreža - Javna rasvjeta
2.6. Vodoopskrba
2.7. Odvodnja otpadnih i oborinskih voda
3.    Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora
4.    Uvjeti gradnje
4.1. Uvjeti gradnje - Plan parcelacije   Tekstualni dio:

- Obrazloženje
- Odluka o donošenju DPU poteza sjeveroistočno od raskrižja ulice Brune Bušića i Poljičke ceste ("Službeni glasnik Grada Splita" br. 1/09)
- Obrazloženje Izmjena i dopuna DPU-a
- Odluka o donošenju Izmjena i dopuna DPU-a poteza sjeveroistočno od raskrižja ulice Brune Bušića i Poljičke ceste ("Službeni glasnik Grada Splita" br. 28/18)
- Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje i pročišćeni popis kartografskih prikaza iz grafičkog tijela DPU-a poteza sjeveroistočno od raskrižja ulica Brune Bušića i Poljičke ceste ("Službeni glasnik Grada Splita" br. 42/18)

Print

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba