index
press.gif
Planovi na snazi
PPU grada Splita
GUP Splita
PUP-i na snazi
UPU-i na snazi
DPU-i na snazi
Planovi u izradi
Planovi na javnom uvidu
Izvješća o javnim raspravamamain_galerija
Split Riva

DPU područja oko crkvice Gospe od Žnjana

(Sl.gl. Grada Splita br. 1/08, 32/11, 54/16 i 69/16 - pročišćeni tekst)

 


Grafički dio:


Predmet 

Predmet izmjena i dopuna 2016

Namjena

Promet

Telekomunikacijska mreža

Vodoopskrba

Odvodnja

Elektroopskrba

Plan parcelacije 

Uvjeti gradnje

 


Tekstualni dio:


Obrazloženje 

Odluka o donošenju DPU područja oko crkvice Gospe od Žnjana 

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna DPU-a područja oko crkvice Gospe od Žnjana 

Obrazloženje Izmjena i dopuna DPU-a područja oko crkvice Gospe od Žnjana 

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna DPU-a područja oko crkvice Gospe od Žnjana (Službeni glasnik grada Splita 54/16)

Obrazloženje izmjena i dopuna DPU-a područja oko crkvice Gospe od Žnjana (2016)

Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje i Grafičkog dijela Detaljnog plana uređenja područja oko crkvice Gospe od Žnjana („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 69/16)

Print

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba