index
gradska_uprava.gif
Gradsko vijeće
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradska uprava
Službeni glasnik
Temeljni akti grada
Javna priznanja
Telefonski imenik Gradske uprave
Arhiva sjednica poglavarstvamain_galerija
Veslačka utrka - sv.Duje

Financiranje nezavisne kulture u Splitu

Prezentacija•   Analiza je izrađena uz financijsku podršku Zaklade "Kultura nova". Mišljenja izražena u ovoj publikaciji odražavaju isključivo mišljenje autora i ne izražavaju nužno stajalište Zaklade "Kultura nova".
•   Platforma Doma mladih izradila je analizu da bi se stvorila osnova za argumentirani dijalog o potrebi dostojnijeg javnog financiranja tipa kulturnih djelatnosti kojima neprestano raste važnost na međunarodnom, nacionalnom i lokalnom planu.
•   Trenutno je dostupna radna verzija analiza koja će biti dorađena i publicirana.

Print

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba