index
press.gifmain_galerija

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama

Dana 04.08.2012. godine stupio je na snagu Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12).

Zakonom se uređuju uvjeti, postupak i pravne posljedice uključivanja u pravni sustav nezakonito izgrađenih zgrada (ozakonjenje –„legalizacija“).
Nezakonito izgrađena zgrada ozakonjuje se donošenjem rješenja o izvedenom stanju.
Tijelo nadležno za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za područje Grada Splita je Upravni odjel za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo.
Rok za podnošenje zahtijeva je do 30. lipnja 2013. godine i po proteku toga roka ne može se više podnijeti. Iznimno od gore navedenog predmetni zahtjev za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade za koju je građevinski inspektor donio rješenje za uklanjanje do dana stupanja na snagu zakona podnosi se najkasnije do 31. prosinca 2012. godine i po proteku toga roka ne može se više podnijeti.


> Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju (za nezakonito izgrađenu zgradu - ZAHTJEVNU ZGRADU)
> Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju (za nezakonito izgrađenu zgradu - MANJE ZAHTJEVNU ZGRADU)
> Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju (za nezakonito izgrađenu zgradu - JEDNOSTAVNU ZGRADU)
> Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju (za nezakonito izgrađenu zgradu - POMOĆNU ZGRADU)

Print

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba