Nacionalne manjine

Na području Grada Splita žive pripadnici različitih nacionalnih manjina sa svojim etničkim,jezičnim, kulturnim i vjerskim obilježjima koji na svoj način obogaćuju društveni, kulturni i gospodarski život grada. Nacionalne manjine sudjeluju u javnom životu Grada putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te putem udruga koje njeguju jezik, običaje, kulturu i folklor nacionalnih manjina.

 


Prema popisu stanovništva provedenom 2011.godine u Gradu Splitu  je bilo evidentirano:

 

Albanci

322

0,18

Austrijanci

7

0,00

Bošnjaci

664

0,37

Bugari

27

0,02

Crnogorci

354

0,20

Česi

53

0,03

Mađari

108

0,06

Makedonci

222

0,12

Nijemci

51

0,03

Poljaci

27

0,02

Romi

2

0,00

Rumunji

12

0,01

Rusi

71

0,04

Rusini

3

0,00

Slovaci

37

0,02

Slovenci

341

0,19

Srbi

2.533

1,42

Talijani

83

0,05

Turci

16

0,01

Ukrajinci

23

0,01

Vlasi

1

0,00

Židovi

29

0,02

Ostali

303

0,17


Ovo područje je pobliže definirano zakonima, Statutom grada Splita i odlukama Gradskog vijeća Grada Splita:

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 155/02, 47/10)
Pravilnik o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 24/06)
Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine", broj 44/05, 109/07)
Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ("Narodne novine", broj 116/99, 109/0053/03, 69/03 - pročišćeni tekst, 167/03, 44/06, 19/07, 20/09)
Ustavni zakon o izmjenama i dopunama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 80/10)
Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 93/11, Odluka broj 10, 11, 12)
Statut Grada Splita ("Službeni glasnik Grada Splita", broj 17/09, 11/10, 18/13, 39/13)
Zakon o Registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 80/11)
Odluka o davanju ovlaštenja za sazivanje konstituirajućih sjednica vijeća nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 93/11)
Odluka o načinu financiranja vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Splitu ("Službeni glasnik Grada Splita", broj 53/13)
Odluka o određivanju nagrade članovima vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za Grad Split ("Službeni glasnik Grada Splita", broj 53/13)
Odluka o radnim tijelima Gradskog vijeća Grada Splita ("Službeni glasnik Grada Splita", 37/13, 47/13)
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o radnim tijelima Gradskog vijeća Grada Splita ("Službeni glasnik Grada Splita", broj 53/13)
Rješenje o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za rad s nacionalnim manjinama („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 11/14)
Odluka o davanju ovlaštenja za sazivanje konstituirajućih sjednica vijeća nacionalnih manjina ("Narodne novine" 65/15)
Zaključak o davanju ovlaštenja gosp.Melhioru Simonelli za vođenje sjednica vijeća nacionalnih manjina ("Službeni glasnik grada Splita")

 

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina


Vijeće albanske nacionalne manjine
Smajl Begu, predsjednik
Marin Prekpaljaj, zamjenik predsjednika


Vijeće bošnjačke nacionalne manjine
Edin Nurkić, predsjednik
Ibrahim Duraković, zamjenik predsjednika
Trg Republike 4/3, tel: 344-095


Vijeće crnogorske nacionalne manjine
Dušica Mijušković Malada, predsjednica
Ljiljana Dajak, zamjenica predsjednice
Vukovarska 59,tel/fax 771-533


Vijeće makedonske nacionalne manjine
Anica Plazonić, predsjednica
Makedonka Knezović, zamjenica predsjednice
Mažuranićevo šetalište 8a, tel/fax: 332-371


Vijeće slovenske nacionalne manjine
Nadežda Eterović, predsjednica
Irena Novak, zamjenica predsjednice
Šibenska 3, tel:343-137, fax: 321-434


Vijeće srpske nacionalne manjine
Ilija Borković, predsjednik
Zoran Nenadić, zamjenik predsjednika
Mažuranićevo šetalište 8a, tel/fax: 317-183


Mađarska nacionalna manjina
Annamaria Bešlić, predstavnica
Geza Olah, zamjenica predstavnice
Mažuranićevo šetalište 8a, tel/fax: 317-132

 
 
Posljednja izmjena: 21.6.2019