Pravo na pristup informacijama


Službenici za informiranje:


Vuk Kržanić 
Telefon: 021/310-230
e-mail: vuk.krzanic@split.hr


Kristina Čuvalo
Telefon: 021/310-238
e-mail: kristina.cuvalo@split.hr


Denis Krnić
Telefon: 021/310-094
e-mail: denis.krnic@split.hr


Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti.


Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje putem:
1. elektroničke pošte na mail vuk.krzanic@split.hrkristina.cuvalo@split.hr,  denis.krnic@split.hr
2. poštom na adresu: Obala kneza Branimira 17, 21 000 Split
3. osobno putem pisarnice : Obala kneza Branimira 17, 21 000 Split


U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva podnositelj će biti pozvan da ispravi zahtjev u roku pet dana od dana dostave poziva. Ako podnositelj to ne učini, zahtjev će biti odbačen kao nerazumljiv ili nepotpun.


Grad Split omogućit će podnositelju zahtjeva pristup informaciji, u roku od 15 dana od urednog podnošenja zahtjeva. Iznimno, navedeni rok može se produžiti do 30 dana, ukoliko se informacija mora tražiti izvan sjedišta Grada Splita ili se jednim zahtjevom traži veći broj informacija.


Obrasci:

> Zahtjev za pristup informacijama

> Zahtjev za dopunu/ispravak informacija

> Ograničenja prava na pristup informacijama

> Zahtjev za ponovnu uporabu informacija


> Žalba protiv rješenja – pristup informacijama

> Žalba protiv rješenja – ponovna uporaba informacija

> Žalba šutnja uprave – pristup informacijama

> Žalba šutnja uprave – ponovna uporaba informacija


> Naknada za pristup informacijama

> Prisustvo na sjednici Gradskog vijeća

 
 
Posljednja izmjena: 27.2.2018