Temeljni akti Grada Splita


Statut Grada Splita

 

Poslovnik Gradskog vijeća


Ustroj

  • Odluka o ustrojstvu Gradske uprave Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 39/13, 21/14 i 6/15)

 

 
 
Posljednja izmjena: 23.4.2018