index
gradska_uprava.gif
Gradsko vijeće
Vijećnici Gradskog vijeća
Radna tijela Gradskog vijeća
Izbor i imenovanja Gradskog vijeća
Sjednice Gradskog vijeća
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradska uprava
Službeni glasnik
Temeljni akti grada
Javna priznanja
Telefonski imenik Gradske uprave
Arhiva sjednica poglavarstva


main_galerija
Veslačka utrka - sv.Duje

Upravna vijeća ostalih ustanova

 

Upravno vijeće Ustanove za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabili-taciju osoba s invalidi-tetom 'DES' Split
1. Romana Škrabić, predsjednica
2. Mario Dadić, član


Upravno vijeće Javne ustanove 'Športski objekti' Split
1. Joso Šimunđa 
2. Igor Borozan
3. Marko Žaja
4. Maja Dragun Smrke

Print

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba