index
naslovnica.gif
Grad Split
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradsko vijeće
Vijećnici Gradskog vijeća
Radna tijela Gradskog vijeća
Izbor i imenovanja Gradskog vijeća
Sjednice Gradskog vijeća
2019.
2018.
2017.
2016.
2015.
2014.
2013.
2012.
2011.
2010.
2009.
2008.
2007.
2006.
2005.
2004.
Akti Gradskoga vijeća
Informacije o nazočnosti sjednicama
Pravo na pristup informacijama
Savjetovanje s javnošću
Zaštita osobnih podataka
Službeni glasnik
Telefonski imenik gradske uprave
Otpad nije smeće!
Gradsko oko
Kulturna strategija grada Splita
Strategija Urbane aglomeracije Split
Karepovac
Izbori za članove vijeća GK i MO 2018.
Arhiva vijestimain_galerija
Split - podrumi

13. sjednica Gradskoga vijeća

KLASA: 023-01/10-01/28
URBROJ: 2181/01-02-10-1
Split, 15. srpnja  2010. godine

 

VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA - S V I M A

 

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita', broj 17/09), sazivam za  22. srpnja (četvrtak)  2010. godine u 9.00 sati u Vili Dalmaciji
 
13.  SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA, a za sjednicu predlažem sljedeći 


DNEVNI  RED 
1. Tematska rasprava o Brodosplitu - Brodogradilište d.o.o.

 

PREDSJEDNICA
Gradskoga vijeća
 
Nevenka Bečić


Napomena:
Za sjednicu Gradskoga vijeća upućeni su pozivi:
Đuri Popijaču - Ministru gospodarstva, rada i poduzetništva
Olgici Spevec - Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Zagreb
Saborskim zastupnicima : Mr. sc. Marinu Jurjeviću, Željani Podrug, Živku Nenadiću,
                                            Branku   Grčiću i Jerku Rošinu
Anti Sanaderu - Županu Splitsko Dalmatinske Županije
Petroslavu Sapunaru-Predsjedniku Županijske skupštine Županije Splitsko -       dalmatinske
Srđanu  Kovač - Predsjednik Uprave Brodosplit d.d.
Damiru Arapoviću - članu uprave Specijalnih objekata
Ozrenu Matijaševiću - Predsjedniku HUS-a
Zvonku Šegviću - Predsjedniku nezavisnog sindikata Brodosplit
Jošku Franiću – Povjereniku sindikata metalaca u Brodosplitu

Print

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba