index
naslovnica.gif
Grad Split
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradsko vijeće
Pravo na pristup informacijama
Službeni glasnik
Telefonski imenik gradske uprave
Kulturna strategija grada Splita
Strategija Urbane aglomeracije Split
Arhiva vijesti
main_galerija

Služba zaštite i spašavanja

Pročelnik

  • Zdenko Radovniković
  • tel: 021/310-476
  • e-mail: zdenko.radovniković@split.hr
  • adresa: Obala kneza Branimira 17, Split

Djelokrug rada

Služba zaštite i spašavanje Grada Splita

Kako je Zakonom o zaštiti i spašavanju određeno da su sudionici sustava zaštite i spašavanja, osim fizičkih i pravnih osoba, te središnjih tijela državne uprave također i izvršna i predstavnička tijela lokalne i područne samouprave, odlukom Gradskog vijeća usvojenom na 34. sjednici održanom 4. ožujka 2008. godine osnovana je Služba zaštite i spašavanja Grada Splita.

Sustav zaštite i spašavanja

Sustav zaštite i spašavanja građana, materijalnih i drugih dobara u katastrofama i većim nesrećama je sustav ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u reagiranju na katastrofe i velike nesreće, odnosno operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, reagiranju i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa, kao i tijela za rukovođenje i koordiniranje u aktivnostima zaštite i spašavanja.
 
Zakonom o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ br. 174/04. i 79/07.) koji je stupio na snagu 10. prosinca 2004. godine uređen je sustav zaštite i spašavanja građana, materijalnih i drugih dobara u katastrofama i većim nesrećama: prava i obveze, osposobljavanje i usavršavanje sudionika zaštite i spašavanja, zadaća i ustroj tijela za rukovođenje i koordiniranje u aktivnostima zaštite i spašavanja u katastrofama i većim nesrećama, način uzbunjivanja i obavješćivanja, provođenje mobilizacije za potrebe zaštite i spašavanja ta nadzor nad provedbom ovog Zakona.
 
Navedenim Zakonom nadležnost za vatrogastvo iz MUP-a RH prešla je u Državnu upravu za zaštitu i spašavanje, upravljanje zaštitom i spašavanjem kod elementarnih nepogoda je iz nadležnosti stožera Civilne zaštite dana u nadležnost Stožera zaštite i spašavanja na tri razine (lokalna, područna (regionalne) i državne), a službe, zapovjedništva i postrojbe Civilne zaštite postaju jedna od operativnih snaga sustava.

Stožer zaštite i spašavnja

Stožer zaštite i spašavanja obavlja poslove upravljanja i usklađivanja aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i velike nesreće.

Stožer zaštite i spašavanja aktivira se kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće. Stožerom rukovodi i koordinira, odnosno zapovijeda gradonačelnik. 

Operativne snage sustava zaštite i spašavanja

Operativne snage, kao izvršni dio sustava zaštite i spašavanja sastoje se od:

  • vatrogasnih zapovjedništava i postrojbi
  • stožera zaštite i spašavanja
  • zapovjedništava i postrojbi civilne zaštite
  • službi i postrojbi pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti
  • službi i postrojbi Državne uprave za zaštitu i spašavanje

Operativne snage zaštite i spašavanja dužne su u obavljanju redovitih djelatnosti planirati mjere i poduzimati aktivnosti radi otklanjanja ili umanjenja mogućnosti nastanka katastrofe i veće nesreće te prilagođavati obavljanja redovite djelatnosti postojećim okolnostima u slučaju nastanka katastrofe i veće nesreće.

U aktivnostima zaštite i spašavanja, usklađeno s dijelovima operativnih snaga, sudjeluju i Oružane snage Republike Hrvatske i policija.

Vatrogastvo

Na području grada Splita ustrojena je Javna vatrogasna postrojba i 3 dobrovoljna vatrogasna društva: DVD Split, DVD Slatine i DVD Žrnovnica, a u slučaju potrebe na raspolaganju su im zrakoplovi i helikopteri protupožarne eskadrile Hrvatskog zrakoplovstva, odnosno ljudstvo i oprema Državnih intervencijskih postrojbi zaštite i spašavanja.

Organizacija sustava zaštite od požara za vrijeme ljetne turističke temelji se na Planu operativne provedbe programa aktivnosti Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara s tim da se program svake godine nadograđuje. Operativno djelovanje vatrogasnih postrojbi definirano je županijskim operativnim planovima gašenja i spašavanja.

Civilna zaštita

Civilna zaštita je djelatnost kojoj je osnovni sadržaj zaštita i spašavanje stanovništva i materijalnih dobara od ratnih razaranja te prirodnih i drugih nepogoda odnosno kao sustav koji provodi zaštitu i spašavanje.

Zapovjedništvo Civilne zaštite grada Splita zapovijeda snagama i sredstvima civilne zaštite u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće. Zapovjedništvo Civilne zaštite mobilizira se i poziva sukladno operativnom planu civilne zaštite, na prijedlog zapovjednika i po nalogu gradonačelnika.

Izradom i usvajanjem procjene ugroženosti i plana zaštite i spašavanja za grad Split okosnicu sustava zaštite i spašavanja činit će gotove snage pravnih osoba koje se nekim od oblika zaštite bave u okviru svoje redovne djelatnosti, nadograđene pripadnicima civilne zaštite na razinama njihovog organiziranja. 

Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti

Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području grada. Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, a osobito one u vlasništvu Grada Splita, imaju obvezu uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz redovnu djelatnost, posebno u slučajevima angažiranja snaga zaštite i spašavanja.

Posebno naglašeno mjesto i ulogu u aktivnosti prilikom angažiranja na poslovima zaštite i spašavanja imaju slijedeće pravne osobe sa sjedištem u Splitu: Dom zdravlja, Ustanova za hitnu medicinsku pomoć, Županijski nastavni zavod za javno zdravstvo, Lučka kapetanija Split, Hrvatske šume, Veterinarske stanice, Vodovod i kanalizacija, Čistoća, Parkovi i nasadi, Lovrinac, Dobrovoljna vatrogasna društva, Hrvatske ceste, Županijske ceste, HEP – Elektrodalmacija, Hrvatske vode, Hrvatski crveni križ, Centar za socijalnu skrb, Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Područni ured Split.

Udruge građana od posebnog značaja za zašitu i spašavanje

U sustavu zaštite i spašavanja sudjeluju i udruge građana čije su aktivnosti od značaja za zaštitu i spašavanje: Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS), planinarska društva, skauti, aeroklub „Split“, klubovi radioamatera, klubovi za podvodne aktivnosti itd.

Gradska skloništa

Da bi se posljedice ugrožavanja ljudi i materijalnih dobara svele na najmanju moguću mjeru, potrebno je uspostaviti optimalan odgovor ugrožavanju sa stanovišta prostornog planiranja, uređenja, organizacije, razvoja i i izgradnje prostora, te je neophodno i mjere zaštite i spašavanja postaviti integralno, u svim vrstama učešća u prostornom planiranju.
 
Grad Split obvezan je na svom području osigurati uvjete za sklanjanje ljudi, materijalnih, kulturnih i drugih dobara, pa je stoga Gradsko vijeće Grada Splita, radi osiguranja građenja skloništa unutar područja Grada Planom urbanističkih mjera zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti, propisalo kriterije za gradnju skloništa na području Grada Splita.

Print
   
21. travnja 2017.
2017_04_21_Dan_Županije_F.jpg

Proslavljen Dan Županije Splitsko-dalmatinske

Prigodnom svečanošću u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika danas je proslavljen Dan Županije Splitsko-dalmatinske. Tom prigodom su dodijeljene županijske nagrade (skupne i osobne te za životno djelo).

   
21. travnja 2017.
2017_04_21_Nada_A.jpg

Predstavljena kandidatura Splita za festival ragbijaša - veterana 2019. godine

Predstavnici Ragbi kluba Nada danas su predsjedniku udruge Ragbi veterana Evrope (European Golden Oldies Rugby - EGOR) Daveu McDonaldu predstavili kandidaturu grada Splita za održavanje 15. EGOR festivala, koji će se održati od 6. do 10. lipnja 2019. godine.

   
21. travnja 2017.
2017_04_21_Kifst_C.jpg

U subotu na Žnjanu promocija tradicionalnih sportova i igara

U povodu provedbe Erasmus + Sport projekta, pod nazivom „Street Motion and Emotion“ (Ulica u pokretu i emociji), Vladina povjerenica za Grad Split Branka Ramljak primila je danas predstavnike projekta, predvođene profesoricom Jelenom Paušić, prodekanicom za nastavu i studente splitskog Kineziološkog fakulteta.

   
18. travnja 2017.
2017_04_18_POS_E.jpg

Podijeljeni ključevi stanova POS-a na lokaciji Kila 1

Na prigodnoj svečanosti danas je ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Lovro Kuščević, zajedno s direktorom Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama Goranom Bradićem, podijelio ključeve kupcima stanova POS-a na lokaciji Kila 1, ...

   
15. travnja 2017.
2017_04_15_Kuko.jpg

Obilježena 72. godišnjica formiranja prve Narodne vlade Federalne Hrvatske

Polaganjem vijenaca na spomen ploču u atriju povijesne gradske vijećnice na Narodnom trgu u Splitu u subotu obilježena je 72. godišnjica formiranja prve Narodne vlade Federalne Hrvatske.

   
14. travnja 2017.
2017_04_14_Pressica_ASDA_02.jpg

U Domu HV-a medijima prezentirana ovogodišnja Jadranska vojna i zrakoplovna izložba i konferencija – ASDA

Povodom održavanja četvrte po redu "Jadranske vojne i zrakoplovne izložbe i konferencije – ASDA", danas je u Dom Hrvatske vojske u Lori održana konferencija za medije kojoj su nazočili državni tajnik u Ministarstvu obrane Zdravko Jakop, ...

   
13. travnja 2017.
2017_04_13_sporazum1.jpg

Potpisan Sporazum o obavljanju delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija"

Povjerenica Vlade RH za Grad Split Branka Ramljak danas je u Zagrebu potpisala Sporazum o obavljanju delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" u financijskom razdoblju 2014. - 2020.

   
13. travnja 2017.
2016_03_25_split_uskrs.jpg

Povjerenica Vlade RH za Grad Split uputila uskršnju čestitku

Povodom najvećeg kršćanskog blagdana Uskrsa, Povjerenica Vlade Republike Hrvatske za Grad Split, Branka Ramljak uputila je čestitke svojim sugrađanima vjernicima katoličke i pravoslavne vjeroispovijesti.

   
11. travnja 2017.
2017_04_11_Primopredaja_03.jpg

Branka Ramljak preuzela dužnost Povjerenice Vlade Republike Hrvatske za Grad Split

Potpisivanjem akta o preuzimanju Izvješća o primopredaji vlasti, koje joj je uručio doskorašnji gradonačelnik Ivo Baldasar, Branka Ramljak je danas i formalno stupila na dužnost Povjerenice Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Splita.

   
5. travnja 2017.
2017_04_05_boat-show1.jpg

Otvoren 19. nautički sajam Croatia Boat Show

Na Zapadnoj obali danas je otvoren 19. Croatia Boat Show na kojem će do 9. travnja posjetitelji moći razgledati razne modele plovila, jedrilica i jahti, izloženu brodsku opremu i motore.

   
3. travnja 2017.
2017_04_02_ep_utezi.jpg

U Splitu otvoreno Europsko prvenstvo u dizanju utega

Europsko prvenstvo u dizanju utega, koje se u Splitu održava od 1. do 8. travnja, službeno je otvoreno u nedjelju u Sportskom centru Gripe.

   
31. ožujka 2017.
2017_03_31_autizam.jpg

Plavim balonima u Splitu obilježen Svjetski dan svjesnosti o autizmu

Tradicionalnim puštanjem plavih balona ispred zgrade Splitsko-dalmatinske županije prigodno je danas obilježen Svjetski dan svjesnosti o autizmu.

   
31. ožujka 2017.
2017_03_31_urbactIII.jpg

Održan sastanak URBACT lokalne grupe u sklopu provedbe EU projekta Freight TAILS financiranog kroz URBACT III program

Treći sastanak URBACT lokalne grupe, koju pored predstavnika Grada Splita čine i predstavnici Ekonomskog fakulteta Split, Hrvatske gospodarske komore, Javne ustanove za koordinaciju i razvoj Splitsko–dalmatinske županije RERA SD, Splitsko-dalmatinske županije, Lučke uprave Split, Udruženja obrtnika Split, Promet Split d.o.o. održan je 23. ožujka 2017. godine na temu PROPISI I PROVEDBA.

   
30. ožujka 2017.
2014_03_15_Banovina_01.jpg

Reagiranje gradonačelnika Splita Ive Baldasara na izjave čelnika stranke Pametno vezano uz neisplatu stipendija učenicima i studentima

Umjesto obmanjivanja javnosti i objeda kojima predsjednica stranke Pametno napada Službu za obrazovanje i znanost i njenu pročelnicu, navodim fakte o proceduri koju je trebalo provesti da bi se mogle isplatiti stipendije novim stipendistima.


 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba