index
naslovnica.gif
Grad Split
Kandidacijske liste
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradsko vijeće
Pravo na pristup informacijama
Službeni glasnik
Telefonski imenik gradske uprave
Kulturna strategija grada Splita
Strategija Urbane aglomeracije Split
Arhiva vijesti
main_galerija

Služba zaštite i spašavanja

Pročelnik

  • Zdenko Radovniković
  • tel: 021/310-476
  • e-mail: zdenko.radovniković@split.hr
  • adresa: Obala kneza Branimira 17, Split

Djelokrug rada

Služba zaštite i spašavanje Grada Splita

Kako je Zakonom o zaštiti i spašavanju određeno da su sudionici sustava zaštite i spašavanja, osim fizičkih i pravnih osoba, te središnjih tijela državne uprave također i izvršna i predstavnička tijela lokalne i područne samouprave, odlukom Gradskog vijeća usvojenom na 34. sjednici održanom 4. ožujka 2008. godine osnovana je Služba zaštite i spašavanja Grada Splita.

Sustav zaštite i spašavanja

Sustav zaštite i spašavanja građana, materijalnih i drugih dobara u katastrofama i većim nesrećama je sustav ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u reagiranju na katastrofe i velike nesreće, odnosno operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, reagiranju i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa, kao i tijela za rukovođenje i koordiniranje u aktivnostima zaštite i spašavanja.
 
Zakonom o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ br. 174/04. i 79/07.) koji je stupio na snagu 10. prosinca 2004. godine uređen je sustav zaštite i spašavanja građana, materijalnih i drugih dobara u katastrofama i većim nesrećama: prava i obveze, osposobljavanje i usavršavanje sudionika zaštite i spašavanja, zadaća i ustroj tijela za rukovođenje i koordiniranje u aktivnostima zaštite i spašavanja u katastrofama i većim nesrećama, način uzbunjivanja i obavješćivanja, provođenje mobilizacije za potrebe zaštite i spašavanja ta nadzor nad provedbom ovog Zakona.
 
Navedenim Zakonom nadležnost za vatrogastvo iz MUP-a RH prešla je u Državnu upravu za zaštitu i spašavanje, upravljanje zaštitom i spašavanjem kod elementarnih nepogoda je iz nadležnosti stožera Civilne zaštite dana u nadležnost Stožera zaštite i spašavanja na tri razine (lokalna, područna (regionalne) i državne), a službe, zapovjedništva i postrojbe Civilne zaštite postaju jedna od operativnih snaga sustava.

Stožer zaštite i spašavnja

Stožer zaštite i spašavanja obavlja poslove upravljanja i usklađivanja aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i velike nesreće.

Stožer zaštite i spašavanja aktivira se kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće. Stožerom rukovodi i koordinira, odnosno zapovijeda gradonačelnik. 

Operativne snage sustava zaštite i spašavanja

Operativne snage, kao izvršni dio sustava zaštite i spašavanja sastoje se od:

  • vatrogasnih zapovjedništava i postrojbi
  • stožera zaštite i spašavanja
  • zapovjedništava i postrojbi civilne zaštite
  • službi i postrojbi pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti
  • službi i postrojbi Državne uprave za zaštitu i spašavanje

Operativne snage zaštite i spašavanja dužne su u obavljanju redovitih djelatnosti planirati mjere i poduzimati aktivnosti radi otklanjanja ili umanjenja mogućnosti nastanka katastrofe i veće nesreće te prilagođavati obavljanja redovite djelatnosti postojećim okolnostima u slučaju nastanka katastrofe i veće nesreće.

U aktivnostima zaštite i spašavanja, usklađeno s dijelovima operativnih snaga, sudjeluju i Oružane snage Republike Hrvatske i policija.

Vatrogastvo

Na području grada Splita ustrojena je Javna vatrogasna postrojba i 3 dobrovoljna vatrogasna društva: DVD Split, DVD Slatine i DVD Žrnovnica, a u slučaju potrebe na raspolaganju su im zrakoplovi i helikopteri protupožarne eskadrile Hrvatskog zrakoplovstva, odnosno ljudstvo i oprema Državnih intervencijskih postrojbi zaštite i spašavanja.

Organizacija sustava zaštite od požara za vrijeme ljetne turističke temelji se na Planu operativne provedbe programa aktivnosti Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara s tim da se program svake godine nadograđuje. Operativno djelovanje vatrogasnih postrojbi definirano je županijskim operativnim planovima gašenja i spašavanja.

Civilna zaštita

Civilna zaštita je djelatnost kojoj je osnovni sadržaj zaštita i spašavanje stanovništva i materijalnih dobara od ratnih razaranja te prirodnih i drugih nepogoda odnosno kao sustav koji provodi zaštitu i spašavanje.

Zapovjedništvo Civilne zaštite grada Splita zapovijeda snagama i sredstvima civilne zaštite u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće. Zapovjedništvo Civilne zaštite mobilizira se i poziva sukladno operativnom planu civilne zaštite, na prijedlog zapovjednika i po nalogu gradonačelnika.

Izradom i usvajanjem procjene ugroženosti i plana zaštite i spašavanja za grad Split okosnicu sustava zaštite i spašavanja činit će gotove snage pravnih osoba koje se nekim od oblika zaštite bave u okviru svoje redovne djelatnosti, nadograđene pripadnicima civilne zaštite na razinama njihovog organiziranja. 

Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti

Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području grada. Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, a osobito one u vlasništvu Grada Splita, imaju obvezu uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz redovnu djelatnost, posebno u slučajevima angažiranja snaga zaštite i spašavanja.

Posebno naglašeno mjesto i ulogu u aktivnosti prilikom angažiranja na poslovima zaštite i spašavanja imaju slijedeće pravne osobe sa sjedištem u Splitu: Dom zdravlja, Ustanova za hitnu medicinsku pomoć, Županijski nastavni zavod za javno zdravstvo, Lučka kapetanija Split, Hrvatske šume, Veterinarske stanice, Vodovod i kanalizacija, Čistoća, Parkovi i nasadi, Lovrinac, Dobrovoljna vatrogasna društva, Hrvatske ceste, Županijske ceste, HEP – Elektrodalmacija, Hrvatske vode, Hrvatski crveni križ, Centar za socijalnu skrb, Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Područni ured Split.

Udruge građana od posebnog značaja za zašitu i spašavanje

U sustavu zaštite i spašavanja sudjeluju i udruge građana čije su aktivnosti od značaja za zaštitu i spašavanje: Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS), planinarska društva, skauti, aeroklub „Split“, klubovi radioamatera, klubovi za podvodne aktivnosti itd.

Gradska skloništa

Da bi se posljedice ugrožavanja ljudi i materijalnih dobara svele na najmanju moguću mjeru, potrebno je uspostaviti optimalan odgovor ugrožavanju sa stanovišta prostornog planiranja, uređenja, organizacije, razvoja i i izgradnje prostora, te je neophodno i mjere zaštite i spašavanja postaviti integralno, u svim vrstama učešća u prostornom planiranju.
 
Grad Split obvezan je na svom području osigurati uvjete za sklanjanje ljudi, materijalnih, kulturnih i drugih dobara, pa je stoga Gradsko vijeće Grada Splita, radi osiguranja građenja skloništa unutar područja Grada Planom urbanističkih mjera zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti, propisalo kriterije za gradnju skloništa na području Grada Splita.

Print
   
26. svibnja 2017.
2014_04_10_Split_C.jpg

Informativna radionica za poziv „Umjetnost i kultura 54+“ u Splitu

Ministarstvo kulture organizira 8. lipnja 2017. godine u prostorijama Ekonomskog fakulteta u Splitu, besplatnu informativnu radionicu za potencijalne prijavitelje povodom objave otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Umjetnost i kultura 54+“.

   
26. svibnja 2017.
2017_05_26_Kupujmo_hrvatsko_B.jpg

Na Rivi otvorena promotivna manifestacija „Kupujmo hrvatsko“

Hrvatska gospodarska komora i ove godine na splitskoj Rivi provodi akciju „Kupujmo hrvatsko" kojoj je cilj promovirati kvalitetne domaće proizvode, nosioce znakova "Izvorno hrvatsko" i "Hrvatska kvaliteta", s ciljem osvješćivanja važnosti kupovine takvih proizvoda kako bi se pridonijelo povećanju ukupne konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva.

   
23. svibnja 2017.
2014_03_15_Banovina_02.jpg

Rezultati upisnog postupka prvog stupnja u predškolske ustanove Grada Splita za pedagošku 2017./2018. godinu

Nakon provedenog upisnog postupka prvog stupnja u vrtićke programe splitskih vrtića za pedagošku 2017./2018. godinu upisano je 1203 djece.

   
18. svibnja 2017.
2017_05_18_Sastanak_TZ_B.jpg

Split je siguran grad

Split je prema svim pokazateljima nadležnih službi i institucija siguran grad, kako za njegove građane, tako i za turiste. To je jedinstven i najvažniji zaključak današnjeg sastanka kojeg je, u sklopu pripreme turističke sezone, sazvala Povjerenica Vlade Republike Hrvatske Branka Ramljak ...

   
17. svibnja 2017.
2017_05_17_Zahvalnice_B.jpg

Povodom Dana grada dodijeljene zahvalnice gradskim tvrtkama i pojedincima

U povodu Dana grada i blagdana svetog Dujma Povjerenica Vlade RH za Grad Split Branka Ramljak danas je u velikoj vijećnici zgrade Gradske uprave uručila zahvalnice čelnicima gradskih tvrtki i pojedincima koji su sudjelovali u pripremi i organizaciji kulturno-mjetničkih manifestacija održanih u sklopu programa blagdana grada.

   
16. svibnja 2017.
2017_05_16_Ekonomski_faks A.jpg

Na splitskom Ekonomskom fakultetu otvoren Europski dokumentacijski centar

U knjižnici Ekonomskog fakulteta u Splitu danas je svečano otvoren Europski dokumentacijski centar koji sadrži cjelokupnu pravnu regulativnu i službene dokumente Europske unije.

   
14. svibnja 2017.
2017_05_14_marjan1.jpg

Splićani obilježili Dan Marjana

Splićani su se i ove godine, po sunčanom vremenu, okupili na platou kod Zoološkog vrta, kako bi obilježili još jedan Dan Marjana, simbola svoga grada.

   
12. svibnja 2017.
2017_05_12_triglav1.jpg

Slovensko kulturno društvo „Triglav“ proslavilo 25 godina rada

Svečanom akademijom održanom u Gradskom kazalištu lutaka Slovenci koji žive u Splitu i njihovi prijatelji, uz brojne uzvanike, proslavili su 25 godina rada Slovenskog kulturnog društva „Triglav“ Split.

   
11. svibnja 2017.
2017_05_11_Doktoranti_002.jpg

Na splitskom Medicinskom fakultetu promovirani novi doktori znanosti

Svečana promocija doktora znanosti danas je održana na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Budućim liječnicima u prepunoj dvorani na uspjehu su, uz članove obitelji i prijatelja, čestitali i predstavnici akademske zajednice, ...

   
9. svibnja 2017.
2017_05_09_kud-manjine.jpg

Dom je tamo gdje je pjesma

Večeras je u Domu mladih (Multimedijalni kulturni centar) održan 7. susret kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina „Dom je tamo gdje je pjesma“, na kojem su se predstavili predstavnici nacionalnih manjina koji žive i rade u Splitu.

   
9. svibnja 2017.
2017_05_09_Marjan_Zastava_B.jpg

Na Marjanu podignuta zastava Europske unije

Uz intoniranje „Ode radosti“ na Marjanu je, na platou u blizini Zoološkog vrta,  povodom proslave Dana Europe podignuta europska zastava.

   
7. svibnja 2017.
2017_05_07_Biskupova_palaća_02.jpg

Cjelodnevna svetkovina blagdana Dana grada i svetog Duje

Završetak euharistijskog slavlja, bio je vrhunac svetkovanja Dana grada i blagdana svetog Duje, koje se nastavilo na Rivi i u cijelom gradu.

   
7. svibnja 2017.
2017_05_07_regata.jpg

Veslači Oxforda pobjednici 16. regate legendi

Veslačke legende Oxforda pobjednici su 16. međunarodne veslačke regate osmeraca „Sveti Duje“, čime su ostvarili i svoju petu pobjedu u, sada već trinaestom troboju veslačkih veterana Splita, Oxforda i Cambridgea.

   
7. svibnja 2017.
2017_05_07_procesija1.jpg

Procesijom i misom na Rivi proslavljen blagdan svetog Dujma

Svečanom procesijom i euharistijskim slavljem na Rivi brojni vjernici i Splićani danas su obilježili blagdan zaštitnika grada svetog Dujma. Procesija je započela u 10,00 sati na Peristilu, iznošenjem moći svetog Duje iz katedrale.


 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba