Služba za kulturu, umjetnost i staru gradsku jezgru 

Pročelnik Službe za kulturu, umjetnost i staru gradsku jezgru
Siniša Kuko
tel: 021/310-331,
fax: 021/310-173
e-mail: sinisa.kuko@split.hr

Djelokrug rada
obavlja stručne i druge poslove na osiguranju javnih potreba u kulturi i umjetnosti Grada, promicanju općih i lokalnih kulturnih vrijednosti poticanjem kulturnog stvaralaštva i zaštite postojeće građe, kao i druge poslove od interesa za promidžbu, podizanje i očuvanje kulture, te obavlja stručne i druge poslove na zadovoljavanju potreba umjetničkog izraza građana, promicanju svijesti o zaštiti kulturološkog i umjetničkog nasljeđa, razvitku i zaštiti umjetničkog stvaralaštva, umjetničkog obrta, kao i tradicionalnih lokalnih umjetničkih izraza u najširem smislu.
U okviru Službe obavljaju se stručni i drugi poslovi na obnovi, zaštiti i očuvanju povijesne jezgre i ostalog graditeljskog nasljeđa, te na poticanju društvenih i ekonomskih procesa vezanih za povijesne sadržaje.

 
 
Posljednja izmjena: 3.1.2014